Till startsidan

Om samordnad individuell plan

Personer med behov av samordning av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan få stöd genom en samordnad individuell plan, SIP. Syftet med planen är att ge det samordnade stöd och den vård som den enskilde har rätt till och behöver.

En samordnad individuell plan ska upprättas om någon inom regionens hälso- och sjukvård eller kommunal vård och omsorg uppmärksammar att en persons vård eller omsorgssituation sviktar eller kan samordnas bättre. Även den enskilde själv, en vårdnadshavare eller närstående kan begära att man ser över behovet av en plan.

I en samordnad individuell plan ska det framgå

  • Vilka insatser som ska göras.
  • Vem som ska ansvara för insatserna.
  • Vilka insatser som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen.
  • Vem av kommunen eller regionen som ska ha det övergripande ansvaret.

Syftet med planen är att ge det samordnade stöd och den vård som den enskilde har rätt till och behöver.

En samordnad individuell plan ska ge

  • Ökat inflytande och delaktighet för den enskilde.
  • Förbättrad samordning.
  • En helhetsbild av den enskildes situation för både den enskilde, närstående och berörda vård- och omsorgsgivare.

Planen ska vara aktuell och följas upp kontinuerligt.

IT-stödet Cosmic Link används

För att göra en samordnad individuell plan används IT-stödet Cosmic Link.

Avvikelserapport

Avvikelserapporten gäller mellan kommun och region i samverkansfrågor. Fyll i, skriv ut och skicka till adressen som står i formuläret. Avvikelserapportering - formulär (pdf) Pdf, 159 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?