Start / Molkom / 2019 / 04 / Arkiv / [2019-04-17] Ny allmän kurs med reportageresa

Ny allmän kurs med reportageresa

Nu finns det en ny allmän kurs att söka på Molkoms folkhögskola. Det är en ettårig kurs med internationell profil som utgår från FN:s globala mål; agenda 2030.

Kursen utgår från en gemensam reportageresa och ett journalistiskt arbetssätt. Den praktiska tyngdpunkten under året ligger på att planera och genomföra en reportageresa till ett valfritt land i Östeuropa. Arbetet dokumenteras genom text, foto, rörlig bild och ljud. Resultatet förmedlas sedan via olika digitala kanaler. 

- Vi vill lägga till ett mervärde för de som bara saknar några behörigheter innan de kan gå vidare till andra studier. Vi har sedan tidigare bra journalistisk kompetens bland lärarna på skolan och vi vill passa på att nyttja den på ett bra sätt. Detta kommer bli en mycket spännande och lärorik kurs för de studerande, säger biträdande rektor Irja Eklund Altensten. 

Läs mer och sök här >>

Rubrik

Ingress

Innehåll

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?