Folkhögskolor i Värmland / Nyhetsarkiv / Till hösten firar vi demokrati

#vimåsteprata

Till hösten firar vi demokrati

Ingesunds folkhögskolas demokratiprogram är ett av tjugo i landet som beviljats ekonomiskt stöd av den folkbildningsgemensamma satsningen #Vimåsteprata. År 2021 firar den svenska demokratin och den allmänna rösträtten 100 år och det ska vi också fira och uppmärksamma.

Vi kommer att uppmärksamma demokratijubiléet genom att genomföra olika aktiviteter för en levande demokrati, ökad delaktighet och engagemang. Tanken är att vi ska skapa ett program med bildning, kultur och möten kring demokrati i fokus.

- Folkbildningen har en viktig roll för en levande och inkluderande demokrati. Förutsättningen för en levande demokrati är delaktighet och engagemang och vi måste prata med varandra, lyssna och tillsammans värna det öppna samhället. De senaste årens auktoritära rörelser har visat hur skör demokratin kan vara. När populism och fake-news intar de sociala rummen ska folkbildningen stå för fakta, fördjupning och perspektiv. Vi vill vara en av de som står för inkludering, delaktighet och möjlig utveckling, säger Lissbritt Aurvind Norman, kvalitets- och projektsamordnare.

Planering och förberedelser är i full gång

Arbetsgruppen planerar för en uppstart vid terminsstart i augusti 2021 med en finalavslutning kring september, då är det 100 år sedan första valet med allmän och lika rösträtt genomfördes och samtidigt cirka ett år inför nästa valdag. Planering och förberedelser pågår för fullt nu, men allt kommer inte att vara helt bestämt när augusti kommer. Arbetsgruppen består just nu av personal på skolan, men till hösten kommer även kursdeltagare att involveras och till finalen hoppas vi att kunna bjuda in allmänheten. Därför är det viktigt att inte allt är bestämt redan nu, när deltagare ansluter i höst ska det finnas utrymme för delaktighet och kreativt skapande och att de får vara med och forma projektet.

Mer information om programmet kommer senare.

Här kan du läsa mer om #Vimåsteprata

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?