Region Värmland logga

Biobank

Biobankslagen reglerar hur prov får sparas och användas.

Lagen är till för att skydda provgivarens integritet vid insamling, lagring och användning av dessa prov. Lagen ska samtidigt verka för att tillgodose att den medicinska forskningen får tillgång till provmaterial för utveckling av vården.

Forskning på humanbiologiskt material för dig som ska forska på prov.

Ny biobankslag från 1 juli 2023

En ny biobankslag röstades igenom av riksdagen den 25 januari 2023. Den nya biobankslagen träder i kraft den 1 juli 2023och ersätter den nuvarande biobankslagen.

Vad innebär den nya biobankslagen?

Syftet med den nya biobankslagen är samma som tidigare: att reglera hur identifierbart humanbiologiskt material (prov), med respekt för den enskilda människans integritet, ska få samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål. Det finns däremot vissa förändringar i den nya lagen som bland annat innefattar ett utökat tillämpningsområde, nya undantag och att sekundärbiobanker tas bort.

Mer information nya biobankslagen finns på Biobank Sverige: Ny Biobankslag 2023

Ny eu-förordning för kliniska prövningar av läkemedel

På grund av övergångsbestämmelser under första året efter att den nya EU-förordningen för kliniska prövningar av läkemedel börjat tillämpas finns för närvarande två sätt att skicka in en biobanksansökan kopplad till klinisk läkemedelsprövning beroende på vilken lagstiftning ansökan om klinisk prövning ska följa:

Sidan uppdaterad