Till startsidan

Forskning på humanbiologiskt material

Läs om vilka regler som gäller vid forskning på humanbiologiskt material.

Administrativ biobankservice

Du behöver veta vilka regler som gäller vid forskning på humanbiologiskt material om du:

  • Planerar att använda befintliga biobanksprov eller att samla in nya prov inom hälso-och sjukvården för din studie.
  • Planerar att delta i en studie eller klinisk prövning som utgår från ett annat säte.

Värmland biobank erbjuder kostnadsfri rådgivning upptill en timme gällande exempelvis förhandsgranskning av etikansökan, biobanksansökan och utformning av patientsamtycke i enlighet med biobankslagen eller annan mer praktisk information exempelvis kring lagring av prov.

Värmland biobank rekommenderar att du tar kontakt med Region Värmlands biobankssamordnare Margareta Eriksson: margareta.m.eriksson@regionvarmland.se så tidigt som möjligt i studieplaneringen. Detta för att slippa eventuella kompletteringar.

Vägledning Biobankgsguide (biobanksverige.se)
Mer information om biobanking och forskning (biobanksverige.se)

Biobank och biobanksansvarig

Region Värmland har två biobanker registrerade hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO):

  • Värmland biobank, registreringsnummer 924
  • E-biobanken, registreringsnummer 794

Biobanksansvarig och kontaktperson för biobankerna är Margareta Eriksson: margareta.m.eriksson@regionvarmland.se.

Biobanksansökan

För att få tillgång till prov från en befintlig provsamling i Värmland biobank eller få börja samla in nytagna prov inom hälso- och sjukvården i studiesyfte måste ett biobanksavtal tecknas.

Kontakta Region Värmlands biobankssamordnare Margareta Eriksson: margareta.m.eriksson@regionvarmland.se om du behöver vägledning vid upprättande av biobanksavtalet.

Mallar och instruktioner för att skriva en biobanksansökan (biobanksverige.se). Om vilken blankett du ska använda kan du använda (biobanksverige.se).

Biobanksansökan för tillgång till prov eller nyinsamling av prov inom Region Värmland skickas till:

Biobankssamordnare Centrum för klinisk forskning och utbildning
Älvgatan 49
Hus 73, plan 3
651 85 Karlstad

När en biobanksansökan (L1 Tillgång till provsamling för forskning) skickas ska alltid följande handlingar bifogas:

  • Godkänd Etikansökan inklusive tilläggsansökningar.
  • Samtliga etikbeslut.
  • Forskningspersonsinformation (om etikprövningsmyndigheten inte bedömt annat).

Eventuellt ska även följande handlingar skickas:

  • L1a (Bilaga uppgifter om befintliga kliniska biobanksprov patologi/cytologi).
  • L1b (Bilaga uppgifter om befintliga kliniska biobanksprov vätskebaserade).
  • Material Transfer Agreement (om prov ska kvarstå hos huvudmannen för biobanken och skickas för analys till annan huvudman).

Handläggningstid

Handläggningstiden för ett komplett ärende gällande biobanksansökan är 1-2 veckor. Handläggningstiden under sommarmånaderna kan uppgå till 6 veckor.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?