Till startsidan

Forskning på humanbiologiskt material

Läs om vilka regler som gäller vid forskning på humanbiologiskt material.

Administrativ biobankservice

Du behöver veta vilka regler som gäller vid forskning på humanbiologiskt material om du:

 • Planerar att använda befintliga biobanksprov eller att samla in nya prov inom hälso-och sjukvården för din studie.
 • Planerar att delta i en studie eller klinisk prövning som utgår från ett annat säte.

Värmland biobank erbjuder kostnadsfri rådgivning upptill en timme gällande exempelvis förhandsgranskning av etikansökan, biobanksansökan och utformning av patientsamtycke i enlighet med biobankslagen eller annan mer praktisk information exempelvis kring lagring av prov.

Värmland biobank rekommenderar att du tar kontakt med Region Värmlands biobankssamordnare Margareta Eriksson: margareta.m.eriksson@regionvarmland.se så tidigt som möjligt i studieplaneringen. Detta för att slippa eventuella kompletteringar.

Vägledning Biobankgsguide (biobanksverige.se)

Biobank och biobanksansvarig

Region Värmland har två biobanker registrerade hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO):

 • Värmland biobank, registreringsnummer 924
 • E-biobanken, registreringsnummer 794

Biobanksansvarig och kontaktperson för biobankerna är Margareta Eriksson: margareta.m.eriksson@regionvarmland.se.

Biobanksansökan

Värmland biobank är en del av Biobank Sverige - en nationell infrastruktur för biobankning där hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer samverkar för en god vård och forskning.

För att få tillgång till prov från en befintlig provsamling i Värmland biobank eller få börja samla in nytagna prov inom hälso- och sjukvården i studiesyfte måste ett biobanksavtal tecknas. Kontakta Biobanksamordnare tidigt i processen inför studiestart för diskussion om provhantering, rörtyper, kodning av prov mm.

Regionens Biobanksamordnare Margareta Eriksson biobank@regionvarmland.se

Värmland biobank erbjuder gratis rådgivning, vägledning och information om:

 • Biobankslagen och biobanksprov
 • Ifyllande av blanketter för biobanksansökningar och Material Transfer
  Agreements (MTA)
 • Biobanksrelaterade delar i etikansökan, forskningspersonsinformation
  och samtycke.
 • Praktiska frågor om provhantering, rör, etiketter och frysar inför
  insamling av biobanksprov
 • Sjukvårdsintegrerad biobanksservice
 • Prov som ska skickas för analys nationellt och internationellt
 • Transport av biologiskt material

Nedanstående handlingar ska alltid bifogas ansökan:

 • Godkänd Etikansökan inklusive tilläggsansökningar.
 • Samtliga etikbeslut.
 • Forskningspersonsinformation (om etikprövningsmyndigheten inte bedömt annat).

För ytterligare information om prov för forskning

Biobanksansökan för tillgång till prov eller nyinsamling av prov inom Region Värmland skickas till:
Biobankssamordnare Centrum för klinisk forskning och utbildning
Älvgatan 49
Hus 73, plan 3
651 85 Karlstad

Handläggningstid

Handläggningstiden för ett komplett ärende gällande biobanksansökan är 1-2 veckor. Handläggningstiden under sommarmånaderna kan uppgå till 6 veckor.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?