Region Värmland logga

Medarbetarstatistik

Medarbetarstatistik är Region Värmlands officiella personalstatistik och ett komplement till årsredovisningen.

Rapporten Medarbetarstatistik innehåller information om bland annat antal anställda, könsfördelning och sjukfrånvaro samt om personalkostnader.

Att kunna följa utvecklingen inom medarbetarområdet är en viktig förutsättning för att vi ska kunna nå målet om en attraktiv arbetsgivare.

Text i bild: Medarbetarstatistik 2023.

Sidan uppdaterad