Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /M /Meningokockinfektion, invasiv

Meningokockinfektion, invasiv

Meningokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar

 • Medicinskt omhändertagande: Invasiv meningokockinfektion är ett allvarligt medicinskt tillstånd som kräver akut handläggning redan på klinisk misstanke (oftast innan odlingssvar). Se smittskyddsblad för läkare angående information till närkontakter, smittspårning och profylax.
 • Förhållningsregler: Nej.
 • Smittspårning: Innebär att patientens behandlande läkare tar reda på personer som är närkontakter och därigenom kan ha en ökad risk att utveckla invasiv infektion och ger dessa antibiotikaprofylax. Närkontakter är boende i samma hushåll, personer som kan ha haft salivkontakt (till exempel via kyssar, druckit ur samma flaska, mun-till-mun-återupplivning) samt barn i samma förskolegrupp.
 • Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i Sminet.
 • Kostnadsfrihet: Nej.

Kontakta Smittskydd Värmland för information och diskussion (alternativt infektionsbakjour utanför kontorstid). Extra viktigt är detta om patienten går på förskola/skola eller nyligen varit på läger/internat/militärförläggning eller liknande. 

Smittskyddsblad 

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Klinisk anmälan bör innehålla 

 • insjukningsdatum
 • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
 • uppge vilka närkontakter som fått profylax
 • uppge om patienten varit i kontakt med annat liknande fall/annat känt meningokockfall.
 • uppge om patienten går på förskola/skola, eller nyligen varit på läger/internat/militärförläggning eller liknande. 

Smittspårning

Smittspårning för meningokocker innebär följande: 

 • Identifiera alla hushållskontakter och andra kontakter som kan ha utsatts för luftvägssekret. Ge dem profylax.
 • Informera närkontakter om skärpt uppmärksamhet på symtom eller tecken som kan tala för en begynnande meningokocksjukdom, och att vid sådana symtom omedelbart söka sjukvård. Se smittskyddsblad för läkare.
 • Kontakta Smittskydd Värmland om patienten går på förskola/skola, eller nyligen varit på läger/internat/militärförläggning eller liknande.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?