Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /P /Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP)

Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP)

Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar

  • Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om PNSP, inklusive smittvägar. Ev. behandling, enligt resistensmönster. Ta ställning till om patienten behöver vara hemma – gäller förskolebarn och viss sjukvårdspersonal. Se smittskyddsblad för läkare nedan. Ring Smittskydd Värmland för planering av fortsatt handläggning!
  • Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
  • Smittspårning: Ingen rutinmässig smittspårning krävs, se smittskyddsblad för läkare.
  • Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i Sminet.
  • Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och behandling för PNSP ska vara kostnadsfri för patienten. 

Smittskyddsblad 

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Klinisk anmälan bör innehålla

  • yrke/sysselsättning
  • namn på eventuell förskola och telefonnummer till föreståndare
  • vilka förhållningsregler som getts
  • om smittspårning påbörjats
  • namn och telefonnummer till ansvarig smittspårare. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?