Till startsidan

Syfilis

Syfilis klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

 • Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om syfilis, inklusive hur det smittar och behandlas - se smittskyddsblad för läkare. Patienter med syfilis ska handläggas på STI-mottagningen, Centralsjukhuset Karlstad (remittera), som erbjuder adekvat behandling (ibland efter kompletterande provtagning).
 • Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 • Smittspårning: Görs på STI-mottagning. Innebär att vårdgivaren informerar och får bekräftat att prov tas på de personer som kan ha utsatts för smitta de senaste 12 månaderna. Se nedan.
 • Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet av mottagningen som provtagit/initialt handlagt patienten. Anmäls med ett patient-ID av typen "Rikskod" eller ett så kallat "Annat nummer."
 • Kostnadsfrihet: Mottagningsbesök, provtagning och behandling för syfilis ska vara kostnadsfria för patienten.

Smittskyddsblad

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Lokala riktlinjer

Patient med syfilis ska handläggas på  STI-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad.

Blanketter och remisser

 • Anmälan om byte av behandlande läkare Pdf, 268 kB.
  Anmälan om byte av behandlande läkare, meddelande om provtagning hos en annan läkare än den som uppmanat till provtagning vid smittspårning och när smittskyddsläkaren överlämnar smittspårningsansvaret till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal. 
 • Anmälan till smittskyddsläkaren / Paragrafanmälan
  Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m. (SmL 2004:168).
  Har du inget SITHS-kort kan pappersanmälningar skrivas ut och fyllas i.
  Paragrafanmälan via blanketter i pdf-format

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?