Till startsidan
Start /Smittskydd /Sexuellt överförbara infektioner (STI) /Handläggning STI, provtagande enhet /Centraliserad smittspårning av klamydia - smittspårare

Centraliserad smittspårning av klamydia - smittspårare

Smittspårningen är centraliserad till två enheter; Ungdomsmottagningen Druvan (för personer under 23 år) respektive STI-mottagningen, Centralsjukhuset Karlstad (för personer 23 år och äldre).

Smittspårarens ansvar

  • Cambio Cosmic: Bekräfta övertagande av smittspårningsärende till remitterande enhet via Remissvar i Cambio Cosmic.
  • Reservrutin samt rutin för de enheter som inte har Cambio Cosmic: Bekräfta övertagande av smittspårningsärende till remitterande enhet genom att signera övertagningsblankett från smittspårande enhet. Kopian skickas i retur med internpost.
  • Smittspårning genomförs enligt rutin.
  • Det ska i journalanteckning framgå datum för påbörjad och avslutad smittspårning samt vem som ansvarar för smittspårningen.

Blanketter och remisser

Smittspårningshandling, indexpatient (pdf) Pdf, 32 kB.

Smittspårningshandling, kontakt (pdf) Pdf, 31 kB.

Blankett rapportering av antal kontakter till positiva klamydiafall (pdf) Pdf, 178 kB.

Anmälan till smittskyddsläkaren / Paragrafanmälan
Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m. (SmL 2004:168).
Har du inget SITHS-kort kan pappersanmälningar skrivas ut och fyllas i.
Paragrafanmälan via blanketter i pdf-format

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?