Till startsidan
Start /Vårdhygien /Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner

Följsamheten till basala hygienrutiner är en förutsättning för att kunna minimera smittspridningen i vården.

Sedan 1 januari 2016 gäller Socialstyrelsens nya föreskrifter för basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10). Dessa föreskrifter gäller personal och studenter i patientnära vårdarbete inom hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvårdsledningen har beslutat att mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) ska genomföras på samtliga avdelningar och enheter inom Region Värmland med minst 10 observationer per månad. Avdelningschef och hygienombud ansvarar för att observationer blir utförda och resultaten blir återkopplade till medarbetarna. Varje chef ansvarar för uppföljning av resultat samt förbättringsåtgärder.

Målsättningen är att alla verksamheter ska uppnå 100 procent följsamhet till klädregler och minst 85 procent följsamhet till basala hygienrutiner (genomsnitt/år).

E-utbildningen i basala hygienrutiner är obligatorisk för patientnära personal och ska göras vartannat år enligt beslut av HCL, Hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp. Personal som inte är patientnära behöver inte göra utbildningen, men får gärna göra den om man vill.
Mejl skickas ut från Utbildningsplattformen med länk till utbildning.

Läs mer om e-utbildningen.

Tips från vårdavdelning 33, Centralsjukhuset Karlstad:

All personal gör mätningar på varandra och ger feedback till den observerade direkt efter mätningen.

  • Detta ger ett tillförlitligt resultat, för du vet aldrig vem som utför mätningen eller när den utförs.
  • Personalen upplever att det är ett öppet och tillåtande klimat på avdelningen där alla påminner varandra om basala hygienrutiner.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?