Till startsidan

Infektionsverktyget

Infektionsverktyget är stängt tills vidare.

Introduktion

Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för enhetlig dokumentation, lagring och återkoppling av information om antibiotikaordinationer vid profylax, vårdrelaterade- och samhällsförvärvade infektioner. Vid varje ordination av antibiotika registreras en ordinationsorsak. Dessutom överförs från journalsystemet diagnos, åtgärdskoder, riskfaktorer och vårdtillfälle till en nationell databas som benämns Rapportverktyget.

I Rapportverktyget kan varje verksamhet skapa underlag som används till det egna förbättringsarbetet med att minska de vårdrelaterade infektionerna och öka följsamheten till antibiotikariktlinjerna i syfte att öka patientsäkerheten.

Minst 20 procent av alla vårdrelaterade infektioner (VRI) bedöms kunna förebyggas, vilket motsvarar 300 dödsfall per år och 2 procent av alla vårdplatser inom slutenvården. Förebyggande arbete minskar dessutom lidandet för patienter. Restriktiv och korrekt antibiotikaanvändning kan motverka utveckling av antibiotikaresistens.

Innehåll

Informationen och filmerna är för dig som är användare av Infektionsverktyget. Text och filmer visar hur du kan göra olika typer av uppföljning i Rapportverktyget. Infektionsverktyget är integrerat i journalsystemets läkemedelsmodul och Rapportverktyget nås via https://infektionsverktyget.sjunet.org . Rapportverktyget kräver inloggning med SITHS-kort samt medarbetaruppdrag i HSA-katalogen.

Innehåll filmer

Rapportverktyget målgrupp: Ansvariga för uppföljning

Relaterade länkar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?