Smittskydd

Länsövergripande verksamhet med uppgift att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids.

Hjälpmedelsservice

Hjälpmedel till barn och ungdomar samt tekniskt avancerade hjälpmedel till vuxna personer.

Vill du bidra i vården?

Det nya coronaviruset innebär stora påfrestningar på vården. Har du möjlighet att förstärka vårdens kapacitet? Mejla till: intresseanmalan@regionvarmland.se