Varmt välkommen till Region Värmlands nya Vårdgivarwebb

Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss 
bildade tillsammans Region Värmland 1 januari 2019. I samband med det har vår nya webbplats
Vårdgivarwebben lanserats med innehåll som tidigare funnits i fliken För vårdgivare. 
Funderar du över något är du välkommen att kontaka oss på webbgruppen@liv.se.

Smittskydd

Länsövergripande verksamhet med uppgift att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids.

Avgiftshandboken

Information om vad patienten får betala för vård i Region Värmland. 

Hjälpmedelsservice

Hjälpmedel till barn och ungdomar samt tekniskt avancerade hjälpmedel till vuxna personer.