Till startsidan
Till startsidan
Start / Administration / Asyl- och flyktingfrågor

Asyl- och flyktingfrågor

Här finns information om Region Värmlands arbete med asyl- och flyktingfrågor.

I lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera finns bestämmelser om regionens skyldigheter att, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen, erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och andra utländska medborgare.

Alla asylsökande har rätt till

 • Avgiftsfri hälsoundersökning.
 • Avgiftsfri vård och läkemedel enligt smittskyddslagen.
 • Avgiftsfri mödravård, förlossningsvård samt vård i samband med abort
 • Avgiftsfri preventivmedelsrådgivning, dock är inte preventivmedel alltid avgfitsfria
 • Resa på kallelse med kollektivtrafiken i samband med all hälso- och sjukvård och tandvård (gäller alla med giltigt LMA-kort). För övriga sjuktransporter.

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till

Fullständig hälso- och sjukvård, det vill säga samma rättigheter som övriga barn och ungdomar i regionen, inklusive hjälpmedel och läkemedel.

Asylsökande vuxna har rätt till

Akut och nödvändig vård och tandvård som inte kan anstå, enligt vårdpersonalens bedömning av behov för varje enskild individ.

Socialstyrelsen om begreppet "Vård som inte kan anstå".

Kvotflyktingar, anhöriginvandrade och före detta asylsökande som fått uppehållstillstånd, får vård på samma vilkor som övriga värmlänningar.

Se ordförklaringar om du är osäker på vilken personkrets personen tillhör.

Hälso- och sjukvård för personer som flytt från Ukraina

Nyanlända har rätt till hälso- och sjukvård inklusive tandvård som inte kan anstå och vård och behandling där även en måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten.

Vid en kontakt:

 1. Vårdsökande ska få ett reservnummer. Välj land asyl. Viktigt att inte ange specifikt land då det påverkar faktureringen till patienterna.
 2. Var särskilt uppmärksam på luftvägssymtom utifrån:
  - Att graden av vaccination mot covid-19 är lägre.
  - Att luftvägssymtom med långvarig hosta och viktnedgång även kan vara tecken på tuberkulos.

EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU.

Personer som flytt från Ukraina får ett så kallat UT-kort (uppehållstillståndskort). Personen får inte ett så kallat LMA-kort.

Blir du tveksam kontakta Gunilla Eriksson eller Micaela Fristedt. Se kontaktuppgifter nedan.

Migrationsverkets information om mass­flykts­di­rek­tivet till kommuner, regi­oner och apotek (migrationsverket.se).

Nytt digitalt LMA-kort från den 1 januari 2022

Läs mer om de nya LMA-korten.

Asyl- och flyktinghälsaenhetens uppdrag

I Region Värmland finns en enhet som heter Asyl- och flyktinghälsa. Enheten består av tre delar med olika uppdrag:

 • Administrativ enhet -övergripande frågor, regelverk, rutiner, samverkan.
 • Asylsköterskor - hälsoundersökningar, öppen mottagning, hälsoskola.

Hälso- och sjukvården är skyldig att erbjuda alla asylsökande en kostnadsfri hälsoundersökning. Genom den kartläggs behov av vaccination, och om annan vård krävs. Hälsoundersökningen sker oftast på den vårdcentral som ligger närmast den ort där den asylsökande bor. I Värmland erbjuds hälsoundersökningen även till alla nyanlända. Det är regionens asylsjuksköterskor som kallar till hälsoundersökning.

Regionens kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård ersätts av Migrationsverket.

Vårdcentraler får automatiskt ersättning

Från och med 2018 erhåller samtliga vårdcentraler ersättning automatiskt för asyl och nyanlända. Därmed upphör faktureringen till regionen gällande patientbesök av asylsökande. Undantag gäller för privata fysioterapeuter, som fakturerar även fortsättningsvis.

Ersättning för asylsökande - för privata fysioterapeuter 2023 (pdf) Pdf, 40 kB.

Kontrollera alltid att den asylsökande har ett giltigt LMA-kort och notera alltid dossiernumret (LMA-numret) i fakturaunderlag eller på fakturan. 

Eva Larsson
Vårdadministratör
E-post:
eva.larsson@regionvarmland.se
Telefon:
010-831 55 80

Gunilla Eriksson
Handläggare
E-post: gunilla.eriksson2@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 40 36

Micaela Fristedt
Systemförvaltare
E-post: micaela.fristedt@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 42 46

Kontakta asylsjuksköterskor

Jessica Ericson
Tf enhetschef
E-post: jessica.ericson@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 40 76

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats