Till startsidan
Till startsidan
Start / Administration / Avgiftshandbok / Vård av personer från andra länder

En person som är bosatt i Sverige utan att vara folkbokförd här

De personer som anses vara omfattade av svensk lagstiftning och bosatta i Sverige enligt förordning 883/2004 men som inte kan bli folkbokförda här, har rätt till hälso och sjukvård och tandvård i Sverige.

Det gäller såväl för den som arbetar som för den som inte arbetar. En kontroll av om de är folkbokförda eller inte ska göras innan Försäkringskassans ”

Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004 Pdf, 258 kB.

” används. 

Vid uppvisande av giltigt intyg samt legitimation har dessa personer rätt till samma vård som folkbokförda i Sverige, till vanlig patientavgift. Högkostnadsskyddens regler gäller. Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden. Kopia på intyget ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för ekonomiservice, Regionens hus.

Saknas giltigt intyg eller att personen inte är folkbokförd i Sverige ska patienten betala hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Om vistelsen i Sverige överskrider 12 månader ska personen normalt folkbokföra sig i Sverige. Därmed har personen tillgång till hälso- och sjukvården såsom övriga folkbokförda i regionen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats