Till startsidan
Till startsidan
Start / Administration / Avgiftshandbok / Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Avgiftshandbok

Här hittar du som är vårdgivare vanliga frågor och svar om regler för patientavgifter och högkostnadsskydd med mera.

Nej, det finns ingen generell regel att intyg till myndigheter är avgiftsfria. För intyg som begärs av myndigheter ska timtaxa debiteras. Det finns vissa undantag där avgiftsfrihet gäller som till exempel vissa intyg till Försäkringskassan.

Intyg om skolgång på grund av funktionsnedsättning eller allergi är avgiftsfria.

Information och rådgivning inför en ev. abort som är avgiftsfri. Om undersökning är nödvändig i samband med detta, är även den avgiftsfri. För själva aborten och tillhörande behandling gäller patientavgift.

Avgift gäller vid sjukdom och då läkare/förskrivare förnyat recept (per telefon, genom e-tjänsterna på 1177.se eller vid besök utan personlig kontakt). I vissa fall gäller avgiftsfrihet som t ex för barn och unga (0-19 år). För mer information om avgiftsfrihet se Avgiftshandboken.

Telefonkonsultation är avgiftsfri men leder det till ett recept ska avgift tas ut för receptförnyelsen.

För recept på annan grund än sjukdom (till exempel vaccinationer) uppgår avgiften till 200 kronor. Se Avgiftshandboken.

Om patienten är inneliggande i slutenvården så gäller en avgift som uppgår till 120 kronor per vårddygn. Avgiften ingår inte i något högkostnadsskydd. Om patienten under inskrivning i sluten vård gör ett öppenvårdsbesök ska patienten inte erlägga någon öppenvårdsavgift om besöket/behandlingen har samband med vistelsen i slutenvården.

Patienten ska betala samma patientavgift som övriga folkbokförda i länet.

Om skälet till patientens kontakt är att få ett intyg så gäller intygsavgift, men ingen besöksavgift.
Om patienten i samband med ett öppenvårdsbesök begär ett avgiftsbelagt intyg ska patienten betala dels för besöket dels för intyget.

Nej, avgift för telefonrecept gäller enbart för förskrivning av läkemedel.

Avgiften är 300 kronor och ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård (1 400 kronor). Grundregeln är att patienten debiteras en avgift (300 kronor) per besök. Ett besök är en vårdkontakt inom öppen vård som innebär personligt möte mellan patient och vårdgivare.

I de fall det avser dagsjukvård gäller en besöksavgift (300 kronor). Med dagsjukvård avses öppen vård som innebär en serie omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett besök normalt kräver. Dagsjukvård omfattar dagkirurgi, dagmedicin och övrig dagsjukvård.

I de fall det är ett teambesök dvs. ett besök under vilket patienten möter ett vårdteam gäller en besöksavgift (300 kronor).

I de fall där det är ett gruppbesök dvs. ett besök där fler än en patient samtidigt möter vårdgivare gäller en besöksavgift (300 kronor) som vid individuell behandling.

Två avgifter om det är olika besökstillfällen och inte ett teambesök.

I de fall patienten vid ett besök träffar flera vårdgivare dvs. teambesök gäller en avgift (200 kronor).

Fakta och råd på 1177

Som privatperson hittar du allt om sjukdomar, behandling och hälsa på webbplatsen 1177.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats