Till startsidan
Till startsidan
Start / Administration / Avgiftshandbok / Patientavgifter och högkostnadsskydd

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Regler för patientavgifter och högkostnadsskydd styrs till viss del av lagar och förordningar. I övriga fall beslutar fullmäktige om regelverket.

Vad patienten får betala beror bland annat på om åtgärden är på grund av sjukdom och var patienten är folkbokförd. För åtgärder på grund av sjukdom eller misstanke om sjukdom betalar patienten en avgift som endast är en del av den verkliga självkostnaden. Patientavgiften ingår oftast i ett högkostnadsskydd som syftar till att skydda patienten från för höga vårdkostnader. För åtgärder som avser besök på annan grund än sjukdom eller misstanke om sjukdom grundas avgiften generellt på självkostnadsspris och ingår inte i något högkostnadsskydd. Det finns vissa undantag.

Förändrade patientavgifter från 1 januari 2023

Varje år görs en översyn av Region Värmlands patientavgifter för att förenkla och förbättra hanteringen. Följande större förändringar gäller från och med 1 januari 2023.

Uteblivet besök

Avgiften höjs från 200 till 400 kronor.

Sent avbokat besök

Ny avgift 400 kronor.
Patienten måste avboka sitt besök senast 24 timmar innan besöket.

Tidigare beslutade undantag från ordinarie avgift vid uteblivet besök ska kvarstå och gäller även för sent avbokat besök

  • Asylsökande ingen avgift tas ut vid uteblivet besök.
  • Avgift 100 kronor gäller för barn och ungdomar 0–12 år och 18–19 år.
  • Avgifter för uteblivna besök ingår inte i högkostnadsskyddet.
  • Distanskontakter måste ha en fast bokad tid för att avgift för uteblivet besök ska kunna tas ut, samt att minst två uppringningsförsök gjorts till patienten.

Nya undantag från ordinarie avgift för uteblivet besök eller sent avbokat besök

  • Inga avgifter för ungdomar mellan 13–17 år, med anledning av att vårdbesök ska kunna ske utan vårdnadshavares kännedom, vilka i dessa fall blir fakturamottagare.
  • Inga avgifter för minnesrelaterade sjukdomar och/eller funktionsnedsättning efter medicinsk bedömning av sjukvårdspersonal.
  • Egen eller barns sjukdom.
  • Avgiftsfrihet gäller för sent avbokade besök på behandlings- och samtalsmottagningen.

Högkostnadsskydd

Avgiftstaket höjs från 1 200 kr till 1 300 kr.

Avgift för slutenvård per vårddygn

Avgift höjs från 110 kr till 120 kr.

Patientärenden via 1177

Se över era möjligheter för patienten att kontakta vården för att avboka eller omboka sitt besök via telefon eller på 1177.se.

Fakta och råd på 1177

Som privatperson hittar du allt om sjukdomar, behandling och hälsa på webbplatsen 1177.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats