Till startsidan

Kanada

Utländsk medborgare bosatt i Kanada.

Akut vård: Patienten betalar hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Planerad vård: Patienten betalar hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Utlandssvensk

Akut sjukvård: Patienten betalar vanlig patientavgift. Giltigt pass ska uppvisas och vården ska ges i det landsting där behovet uppstod, annars betalar patienten hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Planerad sjukvård: Patienten betalar hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Tillbaka