Vårdvalsråd Fysioterapi

Vårdvalsrådet är en beredande instans inför beslut inom Vårdval Fysioterapi och hålls två till fyra gånger per år.

Utvecklingsledare från Vårdvalsenheten är sammankallande och övriga deltagare är controller för Vårdvalsenheten, representant från områdesledning samt verksamhetschefer inom Vårdval Fysioterapi. Därutöver kallas andra kompetenser till vårdvalsrådet beroende på mötets agenda.

2024

15 maj

8 mars

2 februari

Tidigare år

Sidan uppdaterad