Till startsidan

Ansökan för att ingå i Vårdval vårdcentral

De vårdgivare som vill ingå i Vårdval vårdcentral måste ansöka om ett godkännande. Du kan ansöka

För att bli godkänd måste vårdgivaren uppfylla de krav och villkor som Region Värmland ställer. Efter samråd och kontrakt kan vårdgivaren sedan etablera sig och bedriva vård i Värmland.

Ny ansökan

Ansökan görs via en blankett till aktuellt vårdval som ska besvaras och skickas in tillsammans med i förfrågningsunderlagets övriga efterfrågade uppgifter. Ansökan ska avse hela det redovisade uppdraget.

Ansökan ska vara skriven på svenska och undertecknad av behörig företrädare hos sökanden/vårdgivaren.

Märk kuvertet med: Ansökan "Vårdval vårdcentral"

Handläggningstiden fram till beslut beräknas uppgå till cirka tre månader. Efter att ansökan godkänts startar införandeprocessen tillsammans med vårdgivaren. Tiden mellan beslut om godkännande och driftstart kan uppgå till ytterligare fyra månader.

Ändring under avtalstid

Om vårdgivaren behöver ändra uppgifter under avtalstiden ska regionen i god tid få in skriftligt meddelade om ändringen, meddelande skickas till vardval.vardcentral@regionvarmland.se.

Uppsägning av avtal

Om vårdgivaren vill säga upp sitt avtal, så ska detta ske skriftligen till regioninköp. Uppsägningstiden är tolv (12) månader. Kortare uppsägningstid kan komma i fråga om båda parter är överens om föreslagen uppsägningstid.

Övriga upplysningar om uppsägning av avtal finns i krav- och kvalitetsboken.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?