Till startsidan
Till startsidan

Klinisk fysiologi

Klinisk fysiologi utför undersökningar som framför allt syftar till att kartlägga funktionen i olika organ och organsystem.

Genom undersökningarna får vi fram mätdata, som analyseras och tolkas, för att därefter fastställa eller ge stöd för diagnos, ge underlag för behandling, värdera resultat av insatt behandling och/eller gradera funktionsnedsättning som följd av sjukdom eller olycksfall.

I Värmland finns vi på Centralsjukhuset i Karlstad.

Remittentanvisningar

För alla våra undersökningar behövs en remiss från behandlande läkare. Efter att vi mottagit remissen får patienten en kallelse hemskickad från oss.

Anvisningar för remisser med information om undersökningar och förberedelser till dig som skriver remisser till klinisk fysiologi.

Observera att akuta remisser inte ska faxas.

Digitala remisser

Remittenter som kan skicka digitala remisser måste skicka dem digitalt och bifoga sammanfattning från eventuella journalkopior. I Cosmic finns vår remiss under radiologi och sedan klinisk fysiologi.

Sammanfattningen ska innehålla:

  • Tydlig frågeställning
  • Relevanta symtom
  • Eventuella relevanta laboratoriefynd

Du som inte kan skicka remiss digitalt måste också göra en sammanfattning av eventuella journalkopior i pappersremissen.

Remisser med bifogade journalkopior utan sammanfattning kommer att skickas tillbaka till remittenten. Även pappersremisser som skulle kunnat skickas digitalt skickas tillbaka.

Använd Labportalen om din verksamhet använder pappersremisser.

Labportalen (labportalen.se)

Remisser för EKG behöver inte längre skickas digitalt. Patienterna kallas inte till oss utan får själva komma till klinisk fysiologi på drop-in.

Öppettider

Måndag–torsdag klockan 07.30–16.00 (lunchstängt 11.45–12.45)

Fredag klockan 07.30–10.30 och 12.45–16.00

Kontakt

Tum-EKG är en metod för att i första hand upptäcka förmaksflimmer, men även andra arytmier/takykardier kan fångas upp.

Tum-EKG finns på de flesta av Värmlands vårdcentraler samt på centralsjukhusets avdelning 59, klinisk fysiologi, Torsby medicin samt Arvika sjukhus avdelning 76.

Klinisk fysiologi samarbetar med samtliga enheter med daglig analys och svar på samtliga tum-EKG i regionen.

Med tum-EKG kan man fånga förmaksflimmer och andra arytmier som kommer med glesa mellanrum. Patienterna har dosan med sig under 2-3 veckor och tar EKG 3 gånger om dagen samt vid symptom. Detta ökar chansen att fånga upp dessa till skillnad mot långtidsregistreringar av EKG som gör under en kortare period (1-2 dygn).

Indikationer

Indikationer för tum-EKG är misstanke om förmaksflimmer, screening av patienter som haft TIA/stroke samt hjärtklappningsbesvär med glesa symptom.

De här styrande dokumenten finns även i Vida.

Beställning i Cosmic

Vid utlämnande av tum-EKG till patient ska remiss skickas. Svar på undersökning skrivs inte om remiss saknas.

Det är viktigt att notera vilken dag dosan lämnas ut.

Beroende på om klinisk fysiologi ska lämna ut dosan eller om enheten gör det själv så gäller olika undersökningar vid beställning i Cosmic:

  • Beställning ”Tum-EKG enbart tolkning” – enheten lämnar själv ut dosan.
  • Beställning ”Tum-EKG” – klinisk fysiologi lämnar ut dosan.

Övrig remissinformation, se länk remittentanvisning.

Instruktion för utlämning av dosa

  • Instruera patienten om vikten av att sitta stilla vid mätning och ha god kontakt med fingrarna.
  • Var noga med att kontrollera test-EKG, om oregelbundet EKG så ta ett vilo-EKG.
  • Glöm inte att koppla bort dosan ur systemet, annars skrivs inget svar.

Information till patienter

Patientinformation tum-EKG (pdf) Pdf, 188 kB.

Återlämning

Dosan ska återlämnas snarast efter mätningen.

Konsultdagar för neurofysiologi

Konsult är Bromma neurofys.

Ronder genomföras både på plats (Klinisk Fysiologis konferensrum, plan 1) och via Teams.

Konsultdagar 2023 (pdf) Pdf, 137 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats