Till startsidan
Till startsidan

Mammografi

Mammografi är ett annat ord för bröströntgen. Metoden används vid den screening som alla kvinnor 40-74 år erbjuds.

Hälsokontroll av bröst

Samtliga kvinnor i Värmland mellan 40 och 74 år erbjuds hälsokontroll av bröst med mammografi med 1,5-2 års mellanrum. De kvinnor som friskförklarats får ett "friskbrev" hem i brevlådan.

En del kvinnor blir återkallade (selekterade) för kompletterande undersökning. Undersökningsresultatet lämnas direkt av mammografiläkare. Beroende på undersökningsresultatet kan kvinnorna bli vidareremitterade till bröstkirurg.

Varje vecka träffas bröstkirurger, onkologer, patologer och
mammografiläkare för att diskutera eventuell vidare utredning och
behandling av kvinnor med misstänkta bröstförändringar.

Klinisk mammografi

Mammografiremisser från hela länet skickas via Cosmic till mammografimottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad.

Mammografiläkarna ger patienterna besked om undersökningsresultatet
och vidareremitterar dem vid behov till bröstkirurg för vidare utredning.
Inremitterande läkare får alltid ett remissvar per post.

Produktionsstatistik

Översikt produktion och målvärden för klinisk mammografi och screening.

Produktionsstatistik GOLI (kapacitetsplanering.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats