Till startsidan

Min vårdplan

Min vårdplan på 1177.se kan patienten nå via smartphone, läsplatta eller dator. Den kan uppdateras på distans och följa med patienten genom vårdprocessen även när olika vårdgivare är involverade.

Arbete pågår med att ta fram och erbjuda nationella versioner av Min vårdplan cancer som kan användas i alla regioner och verksamheter. Planen är att ta fram och ge ut en nationell Min vårdplan per diagnos/diagnosgrupp dels i pappersform, dels på 1177.se.

Flera verksamheter erbjuder redan sina patienter Min vårdplan på 1177.se och införanden pågår på flera håll i landet.

Förutom tillgång till informationsinnehållet i Min vårdplan kan patienten även skicka meddelanden till sin kontaktsjuksköterska, läsa fördjupad information via länkar och besvara formulär. På sikt kommer man även kunna se instruerande filmer, till exempel om rehabiliteringsövningar.

Min vårdplan digitalt 1177.se

Patientinformation

Stöd för införande

Vanliga frågor och svar om Min vårdplan via 1177

Vår region har valt att ha webbläsaren Microsoft Edge som standardwebbläsare men vi har upptäckt att man kan behöva byta till webbläsaren Chrome i stället när man loggar in med sitt sithskort. Man kan även behöva läsa om sitt siths kort: Högerklicka på Netid-ikonen längst i aktivitetsfältet. Tryck på ”Läs in kortet på nytt”. Om det fortfarande inte fungerar kontakta ITs kundwebb.

I e-tjänsten Stöd-och behandling finns en meddelandefunktion. Behandlaren loggar in i systemet med SITHS-kort. I systemet kan behandlaren "slå på aviseringar" och hen får ett mail när en patient kommunicerat via meddelandefunktionen i plattformen.

E-postadress hämtats automatiskt från HSA-id som finns lagrat på SITHS-kortet. Problemet är att avisering från patienten kan hamna i skärp-posten och missas av behandlaren. Du som behandlare markerar meddelandet i din inkorg och väljer "Flytta alltid till Prioriterad" Utredning pågår om detta kan lösas på annat sätt i regionen.

Statistik finns på Inera: Översikt - Inera. Observera att du behöver lägga till filter i 3 steg för att få fram siffror (datum, län och moment).

Ni ska enligt rutin dagligen logga in på plattformen via stöd och behandling för att kontrollera om det finns en vårdplan som håller på att överlämnas (vid uppstart av dessa digitala vårdplaner ska även meddelande skickas till mottagande funktionsbrevlåda). Se gärna utbildningsfilm nr 7 på RCCs hemsida: Utbildningsfilmer för Min vårdplan via 1177 - RCC Mellansverige (cancercentrum.se)

Nej! Patienten ska enbart bli erbjuden pappersformatet om hen har tackat nej till den digitala.

Det går enbart att få aviseringar direkt till person, ej verksamhet. Därför är det viktigt att kontrollera dagligen om en vårdplan är i status för att bli överlämnad.

När du som behandlare loggar in i Stöd och behandling på en enhet som du har uppdrag att arbeta på, kom då ihåg att ställa in din profil för hur du vill få notifieringar om händelser i Stöd och behandling för de moment och invånare som du kommer att arbeta med.

Gå till fliken Min profil. Här kan du göra inställningar om du vill få aviseringar från Stöd och behandling i form av e -post och/eller SMS. I fältet under e-postadress syns din e-post som hämtas upp från personposten i HSA (livkatalogen) för ditt HSA -id. Om e-postadressen inte stämmer, kontakta då din HSA administratör. Om du önskar få e-post aviseringar från Stöd och behandling utifrån händelser som aviseras, registrera dit aktuella mobil-nummer.

Läs mer i instruktion för behandlare

När materialet ska uppdateras nationellt finns det möjlighet att få in det ni saknar. Er verksamhet får information när detta är möjligt.

Det går även att lägga en länk i meddelandet eller i hälsningsfrasen till er patient. Det fungerar enbart med länkar till publika sidor som ligger öppet på internet, till exempel på 1177.se. Det går alltså inte att lägga in ett dokument som bara patienter som har cancer ska få tillgänglighet till.

Ni kan lägga information om er enhet och era behandlingar etc på 1177 antingen på er verksamhets kontaktkort eller genom lokala tillägg på informationssidor. Behörighet att ändra på kontaktkortet ligger i verksamheten, för eventuella lokala tillägg kontaktas kommunikationsavdelningen.

Det finns alltid minst 2 behörighetsadministratörer på varje klinik, din chef vet vem som kan hjälpa dig. Om ingen finns på plats kan du registrera ett ärende om behörighet i kundwebben.

Nej, tyvärr inte. Eftersom vi har en nationell vårdplan så kan vi inte påverka innehållet på det sättet då det skulle innebära att vi gör en regional variant av vårdplanen. Ni kan däremot ha telefonnummer och namn nära tillhands och kopiera in som text i välkomstrutan eller i meddelanden till patienten.

Funktionen kontakter innebär att behandlare och invånare får möjlighet att lägga till och hantera kontaktuppgifter till personer och mottagningar. Både behandlare och invånaren kan ändra och ta bort uppgifterna för varje kontakt. Läs mer om hantera kontakter, lägga till kontakter och ändra välkomsttext till en invånare i instruktionen.

Alla har samma vyer, behörighetsadministratörer har ytterligare en flik.

Orsaken till ovanstående problem kan vara att du har minimerat ditt fönster. Du behöver då maximera fönstret för att se hela sidan.

Innehållet i vårdplanen finns på RCC:s sida.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?