Till startsidan

Lymfom inklusive kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Här hittar du vårdprocessen för lymfom inklusive kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet i Region Värmland.

Här finns också också kontaktuppgifter till vårdprocessgruppen som du kan få stöd av om du har frågor om vårdprocessen.

Ansvarig enhet lymfom: Onkologikliniken, Region Värmland 
Ansvarig enhet Lymfatisk leukemi (KLL): Medicinkliniken, Region Värmland 

1177 för vårdpersonal

Maligna lymfom och kronisk lymfatisk leukemi (vardpersonal.1177.se)

Övriga nationella resurser

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Ingång till standardiserat vårdförlopp (Styrande dokument i Vida)

Utredning och beslut om behandling

Behandling

Ingen information.

Uppföljning

Ingen information.

Patientinformation

Processansvarig

Lymfom: Karin Hallén, läkare, onkologi
Lymfatisk leukemi (KLL): Per Granström, överläkare, medicinkliniken

Vårdprocessgrupp

 • Ann-Sofie Brunzell, koordinator, onkologi
 • Marita Hallqvist, kontaktsjuksköterska, onkologi
 • Karin Thörnqvist, kontaktsjuksköterska, onkologi
 • Josefin Bergman, vårdadministratör, onkologi
 • Hille (Gunhilde) Block, ÖNH-specialist
 • Charlotta Dagebert Vanberg, kontaktsjuksköterska, ÖNH (huvud- och halscancer)
 • Helena Oijen, vårdaministratör, hematogimottagning (KLL)
 • Lena Brostrom, kontaktsjuksköterska/koordinatior (KLL)
 • Susann Holmberg, radiolog
 • Ulf Solterbeck, patolog
 • Eva Eliasson, cancerrehabilitering

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?