Till startsidan
Till startsidan

Våra insatser

Insatserna på vuxenhabiliteringen syftar till att patienterna utifrån behov och förutsättning ska utvecklas och bibehålla bästa möjliga funktion, fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Dessutom syftar insatserna till att patienterna ska ges goda förutsättning för ett självständigt liv, aktivt deltagande i samhällslivet och jämställda levnadsvillkor.

Hälsofrämjande förhållningssätt

Verksamheten genomsyras av ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket innebär att bevara, förstärka och utveckla det som fungerar och ha fokus på patientens egna resurser. Insatserna ska leda till att patienten och dess nätverk får verktyg och strategier för att hantera olika vardagssituationer.

Insatser och teamarbete

Vuxenhabiliteringen erbjuder bedömnings- och behandlingsinsatser för patienter, stödinsatser till närstående och samverkan med andra aktuella aktörer. Vi arbetar i team där olika professioner ingår utifrån patientens behov. Följande professioner kan ingå: arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, sjukgymnaster, fysioterapeuter, psykologer och dietist. Observera att vuxenhabiliteringen inte har någon egen läkarresurs.

Behandling i grupp utgör en betydande del av vuxenhabiliteringens insatser. Vuxenhabiliteringens grupputbud för patienter finns hos 1177.se.

Samverkan, utveckling och föräldraskap (SUF)

Vuxenhabiliteringen har babysimulatorer för utlån till personer med kognitiva svårigheter. Tillsammans med ungdomsmottagning, barnmorskemottagning och barnavårdscentral samverkar vi i stöd kring föräldraskap.

Läs mer om SUF

Kompetensutveckling för personal

Vuxenhabiliteringen erbjuder utbildning i samtalsmatta. Samtalsmatta är ett verktyg för kommunikation när det finns behov av tydliggörande och anpassningar utifrån patientens förutsättningar. Kontakta oss för mer information.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats