Till startsidan

Våra insatser

Insatserna på vuxenhabiliteringen syftar till att patienterna utifrån behov och förutsättning ska utvecklas och bibehålla bästa möjliga funktion, fysiskt och psykiskt välbefinnande. Därtill syftar insatserna till att patienterna ska ges goda förutsättning för ett självständigt liv, aktivt deltagande i samhällslivet och jämställda levnadsvillkor. Verksamheten genomsyras av ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket innebär att bevara, förstärka och utveckla det som fungerar och ha fokus på patientens egna resurser. Insatserna ska leda till att klienten och dess nätverk får verktyg och strategier för att hantera olika vardagssituationer.

Exempel på insatser är bedömnings- och behandlingsinsatser för klienter/patienter, stödinsatser till närstående, samverkan med andra aktuella aktörer. Genom utbildnings- och handledningsinsatser arbetar habiliteringen också för att uppmärksamma och sprida kunskap om hälsofrämjande levnadsvanor och situationer som kan medföra risker för hälsan.

Sedan en tid tillbaka har vi babysimulatorer på habiliteringen för utlån till personer med kognitiva svårigheter. Tillsammans med ungdomsmottagning, barnmorskemottagning och barnavårdscentral samverkar vi i stöd kring föräldraskap.

Vuxenhabiliteringens grupputbud för hösten 2021 finns här Pdf, 334 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen