Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

12 06 03 Gåstativ

Nivå:

2b och 4a

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför svårighet att gå.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär behov av stöd eller avlastning vid gång,
då behovet av stöd inte kan tillgodoses med enklare gånghjälpmedel eller där omgivningsfaktorer i boendemiljön begränsar framkomligheten.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att förmågan att gå bibehålls/förbättras. Förebygga fall eller motverka inaktivitet.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

För kortvarigt behov (under 4 månader), då hälso- och sjukvårdens kompetens inte krävs, finns möjlighet att hyra enligt fastställd taxa.

_______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Bedöm behov av modell.

Tänk på max brukarvikt.

Gåstativ kan vara ett alternativ samt komplement till annat gånghjälpmedel vid trånga utrymmen t ex på toalett, vid trösklar/nivåskillnader. Fungerar bra vid behov av avlastning av nedre extremitet t ex vid fraktur.

Utprovning

Vid höjdinställning ska brukaren stå rak med avslappnade axlar och handtagens ovansida ska nå i jämnhöjd med processus styloideus (knölen på handledens lillfingersida). Tänk på val av skor.

Instruera hur hjälpmedlet ska användas, påpeka att alla fyra stödpunkterna ska belastas vid gång.

Informera brukaren om behov av att regelbundet kontrollera förslitning av doppsko.

Uppföljning

Bör göras för att kontrollera om behovet förändrats då detta hjälpmedel ofta används under en begränsad period.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats