Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

18 15 03 Förhöjningsben

Nivå:

2b och 4a

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför svårigheter att ändra kroppsställning vid förflyttning i och ur säng.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär svårigheter att förflytta sig i och ur säng.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta förflyttning i och ur säng.

Förskrivning av flera:

Ja

Övrigt:

Kan endast förskrivas till person med funktionsnedsättning och inte till närstående. Specialanpassade förhöjningsklotsar kan inte förskrivas. 

För kortvarigt behov (under 4 månader), då hälso- och sjukvårdens kompetens inte krävs, finns möjlighet att hyra enligt fastställd taxa.

____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Var uppmärksam på att det finns en risk med förhöjningsklossar om den möbeln som förhöjts behöver flyttas.

Utprovning:

Välj den modell som sluter till bäst runt benet.

Vid sockelsängar och medar rekommenderas köp av sängben.

Övrigt:

Vid hjärtsjukdomar, cirkulations- och/eller lungsjukdom skall samråd med läkare före förhöjning av sängände ske.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen