Till startsidan
Till startsidan

Vi som jobbar med inkontinensfrågor

Här hittar information om personer som arbetar med inkontinensfrågor inom både Region Värmland och kommunerna i Värmland.

Adress

Hjälpmedelsservice
Östanvindsgatan 14
652 21 Karlstad

Konsulent

Therese Lundström, konsulent inkontinensvård och inkontinenshjälpmedel
Telefon: 010-831 71 99
E-post: therese.lundstrom@regionvarmland.se

I konsulentens arbetsuppgifter ingår att:

  • Utveckla inkontinensvården i Värmland.
  • Driva nätverk och vara ett stöd för förskrivare inom kommun och Region Värmland.
  • Leda sortimentgruppernas arbete och vara behjälplig i upphandlingsarbete och följa produktutvecklingen inom inkontinensområdet.
  • Hålla webbsidorna aktuella.
  • Erbjuda och följa upp behov av utbildning.
  • Följa upp och kostnadsbevaka inkontinenshjälpmedel.
  • Bevilja dispenser.
  • Bevaka utvecklingen omkring inkontinens både nationellt och internationellt.

Kostnadsansvarig

Tobias Nyåker, enhetschef Hjälpmedelsservice Karlstad
Telefon: 010-83 171 81
E-post: tobias.nyaker@regionvarmland.se  

Tobias driver inkontinensfrågor i Värmland och är sammankallande av styrgruppen. Han är också kontaktperson till hjälpmedelsnämnden.

Styrgrupp

Styrgruppen är för närvarande vilande. Styrgruppens syfte är att:

  • Strukturera och utveckla verksamheten inom inkontinensvården.
  • Styra upphandlingsprocessen för inkontinensprodukter inom öppna vården för både kommun och region.

Avtalscontroller

Malin Asplund, avtalscontroller e-handelsansvarig
Telefon: 010-831 41 09
E-post: malin.asplund@regionvarmland.se

Avtalscontroller arbetar på upphandlings- och avtalsenheten och sköter avtalsförvaltningen. Det innebär att följa upp inköpsstatistik, leveransstatistik och göra tillägg och förändringar i avtalet i det fall det behövs. Det är till Malin Asplund man ska vända sig till vid exempelvis leveransproblem.

Sortimentsgrupper 

Sortimentsgruppernas arbetsuppgift är att delta i och följa upphandlingsarbete av inkontinenshjälpmedel. De ska därefter följa upp upphandlat sortiment samt granska och testa nya produkter.

En grupp finns för absorberande material och en för urinavledande produkter. I grupperna finns representanter som distriktssköterskor, sjuksköterskor och uroterapeuter inom både region och kommun för att se till behoven för barn, kvinnor, män och äldre.

Referensgrupp för dispenser

Det finns en referensgrupp för inkomna dispenser som avgör om dispens ska beviljas eller ej.

Referensgruppen består bland annat av sjuksköterskor, distriktsköterskor, barnsjuksköterskor, uroterapeut och arbetsterapeut från kommun och regionen.

Uroterapimottagningarna i Värmland

Uroterapeuter inom Region Värmland

Christina Groth

Barn- och ungdomsmottagningen, Vårdcentralen Verkstaden
Telefon: 010-831 27 25
christina.groth@regionvarmland.se

Marie Ekberg

Uroterapimottagningen, Centralsjukhuset Karlstad
Telefon: 010-831 54 41
marie.ekberg@regionvarmland.se

Carina Lundell

Uroterapimottagningen, Sjukhuset i Torsby
Telefon: 010-834 72 10
carina.lundell@regionvarmland.se

Ann-Christine Bergström

Uroterapimottagningen, Sjukhuset i Torsby
Telefon: 010-834 72 09
ann-christine.bergstrom@regionvarmland.se

Birgitta Magnusson

Uroterapimottagningen, Centralsjukhuset Karlstad
Telefon: 010-831 54 41
birgitta.a.magnusson@regionvarmland.se

Annika Nord

Barn- och ungdomsmottagningen, Centralsjukhuset Karlstad
Telefon: 010-831 79 27

annika.nord@regionvarmland.se

Maria Östmark

Stomi- och uroterapimottagningen, Sjukhuset i Arvika
Telefon: 010-831 22 79
maria.ostmark@regionvarmland.se

Rebecka Pihl

Uroterapimottagningen ,Kvinnokliniken Centralsjukhuset Karlstad

Telefon: 010-831 62 50

rebecka.pihl@regionvarmland.se

Suzanna Sundström

Uroterapimottagningen ,Kvinnokliniken Centralsjukhuset Karlstad

Telefon: 010-831 62 50

suzanna.sundstrom@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats