Till startsidan

Litteraturtips

Här hittar du tips på litteratur som berör inkontinens och urinretention.

 • Urogynekologi -Altman D, Falconer C, Zetterström J, (2010) Studentlitteratur
 • Urologi -Damber J-E, Peeker R, (2012) Studentlitteratur
 • Uroterapi -Hellström A-L, Lindehall B, (2006) Studentlitteratur
 • Urin , faeces och tarmbesvär - Lindström A, (1999) Studentlitteratur
 • Blåskateter och dess bruk - Schönebeck J, ,Astra Tech AB 2011
 • Överaktiv blåsa i ett nytt ljus - Abrams P, Andersson K-E, Wein A J,Lifespan AB 2004
 • Sängvätning och annan urininkontinens hos barn – Sven Mattsson, Tryggve Nevéus, Studentlitteratur
 • SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering)

Behandling av urininkontinens 
Godartad prostatförstoring med avflödeshinder
Behandling av urininkontinens hos äldre 

 • Myter och fakta om överaktiv blåsa - Fall M, med flera, Phizer 2004
 • Clinical Manual of Incontinence in women – Abrams P, Artibani W,Cardozo L,Khoury S Wein A, International continence society urologi 2004.
 • Bäckenbotten, byggnad,function, träning - Hahn I, Myrhage R, Ana komp AB, 1999
 • Interventions for urinary incontinence in Women – Franze'n K, Örebro Universitet 2011
 • Urinvägsinfektion hos vuxna
 • Läkemedelsboken (lakemedelsboken.se)
 • Barninkontinensboken, Christina Axengrip, Jens Axengrip, Axengrips förlag
 • Om tarm- och blåsrubbning, Madeleine Stenius, Spinalis och Rehab Station Stockholm
 • Barn med obstipation, TIKA läkemedel

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats