Till startsidan
Till startsidan

Riktlinjer och rutiner inkontinens

Om olika patientgruppers rätt till hjälpmedel, förbrukningsartiklar och utprovning med mera.

Asylsökande ska uppvisa ett giltigt LMA-kort (lagen om mottagande av asylsökande) vid kontakt med vården. Kortet utfärdas av Migrationsverket och ska innehålla foto, namn, födelsedatum samt telefonnummer för kontroll av giltighet.

Barn under 18 år

Asylsökande och gömda barn under 18 år omfattas av samma vård som svenska barn.

Vuxna

Vuxna asylsökande kan få hjälpmedel förskrivna vid akutsjukvård, till exempel blåstömningsproblem. Vid svår inkontinens (vård som inte kan vänta) avgör du som vårdgivare om utredning ska göras.

  • Förskrivning av hjälpmedel till patient från annan region/kommun som är folkbokförda i Sverige och tillfälligt vistas i Värmland görs i undantagsfall.
  • De flesta patienter ska vända sig till förskrivare i hemregion/hemkommun. Ansvarig vårdgivare skickar då hjälpmedel till patientens tillfälliga vistelseplats. I de fall förskrivning ska göras används hjälpmedelskort.
  • Patienter som vistas tillfälligt i Värmland men som inte är folkbokförda i Sverige, till exempel utlandssvenskar eller utländska turister, styrs rätten till vård av SKR:s handbok.

Vård av personer från andra länder (skr.se)

När en förskrivning av hjälpmedel till patient från annnan region/kommun vårdas inom värmländsk specialistvård ska göras kontaktas ansvarig vårdgivare.

Meddela ansvarig vårdgivare om vilket hjälpmedel som ska förskrivas. Ansvarig vårdgivare avgör vilka hjälpmedel som ska förskrivas.

Om SKR:s Riksavtal för utomlänsvård (skr.se)

  • Den verksamhet där patienten söker vård är ansvarig för att patientens identitet inte röjs i samband med förskrivning och leverans av hjälpmedel.
  • När förskrivning till patient med skyddad identitet görs via beställningssystemet Guide ska du ange att patienten har skyddad identitiet. När du angett att patienten har skyddad identitet sparas inga uppgifter om patienten.
  • Leveransadressen skall alltid vara förskrivarens arbetsplats eller skattekontor (aldrig patientens). Ange aldrig leveransadress till anhöriga.

Region och kommunen ska erbjuda patienter med urinretention eller tarminkontinens rätten till hjälpmedel om patienten är:

  • Folkbokförd och bosatt i Värmland och inte är intagen för vård på sjukhus.
  • Har ett varaktigt behov av absorberande material och genomgått en utredning/bedömning av bakomliggande orsak.
  • På grund av allvarlig sjukdom eller skada har behov av hjälpmedel.

Observera att vissa produkter endast får förskrivas av läkare, uroterapeut, eller stomiterapeut.

Riktlinjerna gäller för förbrukningsartiklar vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens och används vid bedömning av patientens behov samt som stöd vid utprovning av hjälpmedel.

Riktlinjerna är indelade i avsnitt. Ett avsnitt för varje typ av hjälpmedel (ISO-kod).

Riktlinjer hjälpmedel för blåsa och tarm (pdf) Pdf, 434 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats