Till startsidan
Till startsidan

06 03 Spinala ortoser

Begränsat/rekommenderat sortiment av spinala ortoser.

Remittent

  • Leg. läkare inom reumatologi, ortopedi, neurologi och allmänmedicin.
  • Leg. fysioterapeut.

Mottagare av remiss

Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel.

Förskrivare

Legitimerad personal hos upphandlad leverantör.

Målgrupp

Personer med funktionsnedsättning, alternativt med medicinsk riskfaktor, kopplad till ryggraden.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning pga. smärta och/eller fysiskt obehag eller medicinsk risk och där behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter.

Exempel på funktionstillstånd:

  • Skolios som beror på rotation av kotorna.
  • Neurologisk dysfunktion.
  • Missbildningar med funktionsbortfall.
  • Grava deformiteter.
  • Uttalade funktionsinskränkningar i leder (leddestruerande reumatiska sjukdomar och artros).
  • Nedsatt hållfasthet i skelettet (osteroporos).
  • Behandling av frakturer.
  • Kronisk smärta

Mål med hjälpmedlet

Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet, förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga samt förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga.

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att enbart en ortos kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Brukare som önskar flera uppsättningar av hjälpmedlet, men där särskilda skäl eller funktionella behov inte föreligger, erbjuds att bekosta extrauppsättning själv.

Klinikansvar

Behandlingshjälpmedel enligt definition.

Egenavgift

Se avgiftshandboken.

Egenansvar

Mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning, till exempel mjuk halskrage,
sacroiliacabälte, mjuk ryggkorsett är brukarens egenansvar.
Uppsättningar utöver förskrivningsbart antal.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats