Till startsidan

06 04 03 Bukmuskelstöd

Begränsat/rekommenderat sortiment av bukmuskelstöd.

Remittent

  • Läkare: kirurgi
  • Stomisköterska

Mottagare av remiss

Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel.

Förskrivare

Legitimerad personal hos upphandlad leverantör.

Målgrupp

Personer som har funktionsnedsättning på grund av kirurgisk åtgärd i bukväggen, med eller utan stomi.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning pga. smärta och/eller fysiskt obehag eller medicinsk risk och där behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra aktivitet och minska risk genom att stödja det utsatta området

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att enbart ett hjälpmedel kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Brukare som önskar flera uppsättningar av hjälpmedlet, men där särskilda skäl eller funktionella behov inte föreligger, erbjuds att bekosta extrauppsättning själv.

Klinikansvar

Behandlingshjälpmedel enligt definition.

Egenavgift

Se avgiftshandboken.

Egenansvar

Uppsättningar utöver förskrivningsbart antal.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?