Till startsidan
Till startsidan

06 04 06 Bråckband

Begränsat/rekommenderat sortiment av bråckband.

Remittent

Leg läkare: kirurgi och allmänmedicin.

Mottagare av remiss

Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel.

Förskrivare

Legitimerad personal hos upphandlad leverantör.

Målgrupp

Personer som har funktionsnedsättning på grund av bråck.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning pga. smärta och/eller fysiskt obehag från bråcket och där
behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra aktivitet genom att reponera/stödja det utsatta området.

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att endast ett band eller gördel kan förskrivas per år. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Brukare som önskar flera uppsättningar av hjälpmedlet, men där särskilda skäl eller funktionella behov inte föreligger, erbjuds att bekosta extrauppsättning själv.

Klinikansvar

Behandlingshjälpmedel enligt definition.

Egenavgift

Se avgiftshandboken.

Egenansvar

Uppsättningar utöver förskrivningsbart antal.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats