Till startsidan
Till startsidan

06 06 Armortoser

Begränsat/rekommenderat sortiment av armortoser.

Remittent

Leg. läkare: reumatologi, ortopedi, neurologi och allmänmedicin.
Leg. fysioterapeut
Leg. arbetsterapeut

Mottagare av remiss

Hand- och tumortoser: Regionens arbetsterapimottagningar.

Arm/handortoser i begränsad omfattning: Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel.

Förskrivare

 • Leg. arbetsterapeut
 • Leg. fysioterapeut
 • Legitimerad personal hos upphandlad leverantör

Målgrupp

Personer med funktionsnedsättning och/eller medicinsk riskfaktor kopplad till övre extremiteten.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning pga. smärta och/eller fysiskt obehag eller medicinsk risk och där behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter.

Exempel på funktionstillstånd:

 • Neurologisk dysfunktion och perifer nervpåverkan.
 • Missbildningar med funktionsbortfall.
 • Grava deformiteter.
 • Uttalade funktionsinskränkningar i leder (leddestruerande reumatiska
  sjukdomar och artros).
 • Kronisk smärta.
 • Behandling av frakturer, sen- och ligamentsskador.
 • Behov av tillfällig immobilisering.

Mål med hjälpmedlet

Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och aktivitetsförmåga, förbättra eller vidmakthålla funktion och aktivitetsförmåga, förebygga framtida förluster av funktion eller aktivitetsförmåga i det dagliga livet. Patientens möjlighet till delaktighet ska också beaktas.

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att enbart en eller ett par (hö + vä) ortoser kan förskrivas per år. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Brukare som önskar flera uppsättningar av hjälpmedlet, men där särskilda skäl eller funktionella behov inte föreligger, erbjuds att bekosta extrauppsättning själv.

Klinikansvar

Behandlingshjälpmedel enligt definition.

Egenavgift

Se avgiftshandboken.

Egenansvar

Mjuka ortoser som inte kräver individuell anpassning och inte är en del i en aktiv rehabilitering. Epikondylitbandage. Ortos vid karpaltunnelsyndrom. Uppsättningar utöver förskrivningsbart antal.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats