Till startsidan
Till startsidan

06 12 03 Fotortroser inlägg fotbäddar

Begränsat/rekommenderat sortiment av fotortroser inlägg fotbäddar.

Remittent

 • Leg. läkare: ortopedi, reumatologi, neurologi, diabetes och allmänmedicin.
 • Medicinsk fotterapeut i öppenvården.
 • Leg. fysioterapeut.

Mottagare av remiss

Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel.

Förskrivare

Legitimerad personal hos upphandlad leverantör.

Målgrupp

Personer med funktionsnedsättning och/eller medicinsk riskfaktor kopplad till fötterna.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning pga. nedsatt fotfunktion och/eller deformitet som försvårar det dagliga livet och där behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter.

Exempel på funktionstillstånd:

 • Neurologisk dysfunktion.
 • Uttalade funktionsinskränkningar i leder (leddestruerande reumatiska
  sjukdomar).
 • Cirkulationsrubbningar med risk för sår (diabetes mellitus och arterioskleros).
 • Neuropati, risk för sår.
 • Postoperativa komplikatione.r
 • Resttillstånd efter fraktur.
 • Resttillstånd efter operation.
 • Diabetiker med fotstatus NDR 2 och 3.

Mål med hjälpmedlet

Underlätta gång och minska felbelastning på rörelseapparaten.
Fotbäddar korrigerar och/eller kompenserar felställningar i fotens leder och/eller åstadkommer tryckavlastning för patologiska områden av fotsulan. Inlägg/fotbäddar förskrivs för att motverka smärta, förebygga fotsår, upprätthålla och förbättra fysiska funktioner samt att förflytta sig inom och utanför bostaden.

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att enbart ett par fotortoser kan förskrivas per år. Särskilda
skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Brukare som önskar flera uppsättningar av hjälpmedlet, men där särskilda skäl eller funktionella behov inte föreligger, erbjuds att bekosta extrauppsättning själv.

Klinikansvar

Behandlingshjälpmedel enligt definition.

Egenavgift

Se avgiftshandboken.

Egenansvar

Fotortoser för idrott, Severs skada, ”hälsporre”/plantar fasciit, pes plano valgus
(inåtroterad plattfot) utan felställning av hälbenet, pes adductus, framfotsbesvär samt inåt/utåtrotation av fot vid gång. Trötta fötter. Diabetiker med fotstatus NDR 1. Uppsättningar utöver förskrivningsbart antal.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats