Till startsidan
Till startsidan

06 12 Benortoser

Begränsat/rekommenderat sortiment av benortoser.

Remittent

 • Läkare: ortopedi, reumatologi, neurologi, diabetes, och allmänmedicin.
 • Leg. fysioterapeut.

Mottagare av remiss

Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel.

Förskrivare

Legitimerad personal hos upphandlad leverantör.

Målgrupp

Personer med funktionsnedsättning och/eller medicinsk riskfaktor kopplad till nedre extremiteterna.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning pga. smärta och/eller fysiskt obehag eller medicinsk risk och där behovet inte tillgodoses av konsumentprodukter.

Exempel på funktionstillstånd:

 • Neurologisk dysfunktion.
 • Bortfall av känsel på belastade hudytor.
 • Missbildningar med funktionsbortfall.
 • Grava deformiteter.
 • Uttalade funktionsinskränkningar i leder (leddestruerande reumatiska
  sjukdomar, artros)
 • Cirkulationsrubbningar med risk för sår (diabetes mellitus och arterioskleros).
 • Fotsår (diabetes mellitus och arterioskleros).
 • Behandling av frakturer och svåra ligamentsskador.
 • Överrörlighet

Mål med hjälpmedlet

Kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet,förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga samt förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga.

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att enbart en ortos alt. ett par ortoser kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Brukare som önskar flera uppsättningar av hjälpmedlet, men där särskilda skäl eller funktionella behov inte föreligger, erbjuds att bekosta extrauppsättning själv.

Klinikansvar

Behandlingshjälpmedel enligt definition.

Egenavgift

Se avgiftshandboken.

Egenansvar

Benortoser för fritidsbruk eller idrottsaktiviteter är egenansvar. Uppsättningar utöver förskrivningsbart antal.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats