Till startsidan

06 33 09 Anpassade standardskor

Begränsat/rekommenderat sortiment av anpassade standardskor (skor som patienten/brukaren inhandlat på egen hand). 

Remittent

  • Leg. läkare: ortopedi, reumatologi, neurologi, diabetes och allmänmedicin.
  • Medicinsk fotterapeut i öppenvården
  • Leg. fysioterapeut

Mottagare av remiss

Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel.

Förskrivare

Legitimerad personal hos upphandlad leverantör.

Målgrupp

Personer med funktionsnedsättning eller särskilda behov som innebär att
funktionen hos patientens egna skor behöver justeras: benlängdsskillnad
≥15mm, rörelseinskränkning i fotled med mera.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning på grund av nedsatt fotfunktion och/eller deformitet som försvårar det dagliga livet.

Mål med hjälpmedlet

Underlätta gång och minska felbelastning på rörelseapparaten.

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att fyra par skoanpassningar kan förskrivas per år. Särskilda
skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna
princip.

Egenavgift

Se avgiftshandboken.

Egenansvar

Klackförhöjningar lägre än 15 mm. Utlästningar av patientens egna skor.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?