Till startsidan
Start /Vård och behandling /Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård /Ordnat mottagande av nationella kunskapsstöd

Ordnat mottagande av nationella kunskapsstöd

Arbetssättet för ordnat mottagande innebär att vi på ett systematiskt sätt hanterar olika nationellt fastställda kunskapsstöd.

Beskrivning av processen för ordnat mottagande av kunskapsstöd

Process ordnat mottagande

1. Kunskapsstöd tas fram nationellt och skickas på remiss

Kunskapsstöden tas fram nationellt och skickas ut på remiss. Remisserna är ofta öppna vilket att alla organisationer, föreningar och personer som så vill kan svara.

2. Regionen bereder ett remissvar

Inom Region Värmlands så sammanställs ett remissvar. Arbetet med remissvar sker inom berörda lokala programområden.

3. Remissvar behandlas nationellt och vårdförloppet godkänns

De inkomna remissvaren behandlas och kunskapsstödet godkänns på nationell nivå.

4. Regionen tar emot vårdförlopp

Kartläggning av nuläge och önskat läge samt förberedelse för implementering

5. Lokalt införande, uppföljning och ständig förbättring

Under ledning av sakkunnig och utvecklingsledare kopplade till ansvarigt programområde (LPO) arbetar en eller flera lokala arbetsgrupper (LAG) med införandet av kunskapsstödet. LAG ansvarar också för att arbetet förankras hos berörda verksamhetschefer.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?