Till startsidan

Covid-19 (coronavirus)

Informationen på denna sida vänder sig i första hand till personal och chefer i vård och omsorg.

Handläggning av patient med konstaterad eller misstänkt covid-19 i vård och omsorg

Handläggning av patient med konstaterad eller misstänkt covid-19 inom vård och omsorg

Vid misstänkt smittspridning, se rutin RUT-20039 Covid-19 - Misstänkt smittspridning/utbrott i vård och omsorg Pdf, 231 kB.. Kontakta Smittskydd Värmland för rådgivning.

Anmälningspliktig sjukdom.

Observera att journalen inte ska märkas i uppmärksamhetssignalen i Cosmic.

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten muntlig information om covid-19 enligt smittskyddsblad för läkare. Ge patienten skriftlig information om covid-19 - använd smittskyddsblad patientinformation.
  Vid behov av sjukhusvård:
  - RUT-19272 Covid-19, misstänkt eller bekräftat fall i slutenvård (pdf) Pdf, 235 kB.
  - RUT-20251-Covid-19 - särskilt boende/korttidsboende/ordinärt boende (pdf) Pdf, 234 kB.
 2. Anmälningsplikt: Covid-19 är sedan 17 januari 2022 enbart anmälningspliktig för laboratorier. Klinisk anmälan i SmiNet ska göras av behandlande läkare enbart när covid-19 konstaterats efter ett positivt antigentest taget i vården där anmälan inte görs av laboratoriet.
  Folkhälsomyndighetens föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall (HSLF-FS 2015:7)

  Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning
  Direktlänkar för inloggning i SmiNet:
  - SmiNet, inloggning via Sjunet
  - SmiNet, inloggning övriga användare

Smittskyddsblad

Region Värmland följer Folkhälsomyndighetens provtagningsindikationer,
Provtagningsindikation för covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

SARS-CoV-2 PCR samt SARS-CoV-2 antikroppar tas på medicinsk indikation. Se Provtagningsanvisningar på Laboratoriemedicin

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats