Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /C /Covid-19 (coronavirus)

Covid-19 (coronavirus)

Informationen på denna sida vänder sig i första hand till personal och chefer i vård och omsorg.

Handläggning av patient med konstaterad eller misstänkt covid-19 i vård och omsorg

Handläggning av patient med konstaterad eller misstänkt covid-19 inom vård och omsorg

Vid misstänkt smittspridning, se rutin Luftvägsvirus - misstänkt utbrott - RUT-20039 (pdf) Pdf, 117 kB.. Kontakta Smittskydd Värmland för rådgivning.

Anmälningspliktig sjukdom.

Observera att journalen inte ska märkas i uppmärksamhetssignalen i Cosmic.

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten muntlig information om covid-19 enligt smittskyddsblad för läkare.
  Vid behov av sjukhusvård:
  Misstänkt eller konstaterad viral luftvägsinfektion - exempelvis covid-19, influensa och RS - RUT-29375 (pdf) Pdf, 163 kB.
 2. Anmälningsplikt: Covid-19 är sedan 17 januari 2022 enbart anmälningspliktig för laboratorier. Klinisk anmälan i SmiNet ska göras av behandlande läkare enbart när covid-19 konstaterats efter ett positivt antigentest taget i vården där anmälan inte görs av laboratoriet.
  Folkhälsomyndighetens föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall (HSLF-FS 2015:7)

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Smittskyddsblad

SARS-CoV-2 PCR samt SARS-CoV-2 antikroppar tas på medicinsk indikation. Se Provtagningsanvisningar på Laboratoriemedicin

Vaccination den viktigaste förebyggande behandlingen mot svår covid-19. Vid konstaterad sjukdom kan det även vara aktuellt att behandla med bland annat antivirala läkemedel.

Behandling av influensa och covid-19 i kommunal hälso- och sjukvård samt vid allmänmedicinska mottagningar - RUT-21590 (pdf) Pdf, 254 kB.

För detaljer och bakgrundsinformation, se Covid-19 - Nationellt vårdprogram (Svenska infektionsläkarföreningen)

Stöd och rutiner som gäller vaccination

Se avsnittet "Riskgrupper" nedan för information om vilka som rekommenderas vaccination mot covid-19.

Personer som tillhör riskgrupp löper större risk än andra att bli allvarligt sjuka i covid-19 och drabbas av följdsjuksomar. Personer i riskgrupp rekommenderas årlig vaccination mot covid-19, inför höst- och vintersäsong, till samtliga personer 65 år och äldre samt till personer 18-64 år i riskgrupp.

Riskgrupper för svår covid-19 för personer 18 år och äldre enligt Folkhälsomyndigheten:

 • Hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke (hypertoni som enda diagnos ingår inte).
 • Kronisk lungsjukdom som KOL eller svår instabil astma.
 • Diabetes mellitus typ 1 och 2.
 • Leversvikt.
 • Njursvikt.
 • Immunsuppression på grund av behandling, organtransplantation, blodcancersjukdomar eller annan immunhämmande sjukdom/tillstånd, till exempel Downs syndrom.
 • Sjukdomar eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller en flerfunktionsnedsättning).
 • Graviditet (efter graviditetsvecka 12). För de gravida som har en ytterligare riskfaktor kan vaccination ske även före graviditetsvecka 13.
 • Annan sjukdom eller tillstånd som orsakat nedsatt hälsotillstånd på ett sätt som gör att covid-19 riskerar att få ett allvarligt förlopp. Exempel på sådana sjukdomar eller tillstånd kan vara demens, psykisk sjukdom eller skadligt alkohol- eller drogbruk, som orsakat en nedsatt kroppslig hälsa.

Personer som rekommenderas en dos kan avstå denna om de redan haft bekräftad covid-19 under innevarande säsong. Vilken period som avses kan variera från år till år och kommuniceras i samband med aktuell vaccinationsinsats.

Åldersgränser i rekommendationen avser den ålder som uppnås innevarande år. En rekommendation för vuxna gäller från 18-årsdagen.

Särskilda riskgrupper som rekommenderas två doser årligen

Personer 80 år och äldre, samt personer 65-79 år med dagliga omsorgsinsatser i hemmet, rekommenderas en ytterligare dos vaccin mot covid-19 under våren för att säkerställa ett gott skydd året runt.

Särskilda rekommendationer för barn

Barn under 18 år rekommenderas vaccination mot covid-19 vid ökad risk för allvarlig covid-19, efter enskild läkarbedömning och med läkarordination.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?