Till startsidan
Till startsidan

HTLV-1 och HTLV-2

HTLV-1 och HTLV-2 är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

 • Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om HTLV, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Ordna uppföljning/kontroller. Remiss till infektionsklinik rekommenderas.
 • Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 • Smittspårning: Innebär att ta HTLV-prov på fast(a) partner(s), modern och ibland barn, samt eventuella sprutdelningskontakter.  Se smittskyddsblad för läkare.
 • Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
 • Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för HTLV ska vara kostnadsfria för patienten.

Smittskyddsblad

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i SmiNet:

Klinisk anmälan bör innehålla

 • skriftlig anmälan efter slutsvar från Örebro klinisk mikrobiologi
 • ursprungsland och sannolikt smittland
 • sannolik smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler givits
 • om patienten remitterats och vart.

Smittspårning

Smittspårning för HTLV-1 och HTLV-2 innebär följande:

 • Erbjud sexualpartners provtagning.
 • Erbjud personer som index har delat verktyg med vid intravenöst missbruk provtagning.
 • För kvinnor som fött barn efter sannolikt smittotillfälle, erbjud provtagning av barn.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats