Till startsidan

Frågor och svar

Allmänt om Infektionsverktyget

1. Fråga: Vad för slags register är Infektionsverktyget?

Svar: Infektionsverktyget är varken ett kvalitetsregister eller ett hälsodataregister. Det är en nationell informationskälla för infektionsregistrering som följer bestämmelserna i patientdatalagen. En vårdgivare behöver enligt patientdatalagen inte patientens samtycke för att behandla personuppgifter för verksamhetsuppföljning eller kvalitetssäkring.

2. Fråga: Vem ansvarar för patientuppgifterna i Infektionsverktyget?

Svar: Varje vårdgivare som är ansluten till Infektionsverktyget är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter i verktyget. Detta regleras av personuppgiftsbiträdesavtal mellan vårdgivaren och systemleverantören.

3. Fråga: Kan man koppla infektionsdata från flera vårdgivare?

Svar: Dagens lagstiftning tillåter inte vårdgivare att spåra och återkoppla vårdrelaterade eller andra samhällsförvärvade infektioner över vårdgivargränser. Behörighet att ta del av information i Infektionsverktyget är begränsat till den egna vårdgivaren.

Rapportverktyget

1. Fråga: Jag kan inte logga in i Rapportverktyget

Om du får följande felmeddelande när du loggar in med eTjänstekort och angett din PIN-kod för legitimering: "Du saknar medarbetaruppdrag och kan därför inte logga in i Infektionsverktyget. Kontakta din lokala IT-support/HSA-administratör för att få ett medarbetaruppdrag"

Svar: Vid inloggning med eTjänstekort hämtas information från kortet och det ska finnas ett medarbetaruppdrag för dig som är kopplat till eTjänstekortet. Det krävs någon form av medarbetaruppdrag i HSA-katalogen som är kopplat till dig som person för att kunna ta del av information i Rapportverktyget.

2. Fråga: Varför syns inget nämnardata för min avdelning/enhet i Rapportverkyget?

Svar: Det kan bero på att avdelning/enhet stängts och sedan öppnats och inte lagts till i administrationsgränssnittet och innebär att information från avdelning/enhet inte förts över. Kontakta din lokala systemadministratör för Infektionsverktyget.

3. Fråga: Varför finns ingen data i funktionen skapa rapport när den finns tillgänlig i registerutdrag?

Svar: Det är en dags förskjutning från det att data finns i registerutdrag tills det är möjligt att få fram i skapa rapport. Fördröjningen beror på nattligt jobb som görs för att data ska vara tillgängligt för uppföljning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen