Problem med Cosmic Link – omedelbar övergång till reservrutiner

Ett flertal kommuner rapporterar att de har problem med Cosmic Link. Det gör att hälso- och sjukvården inom både regionen och kommuner måste gå över på reservrutiner för Cosmic Link.

Mer information
Till startsidan
Till startsidan

IT-stöd TEARS

TEARS är ett IT-stöd som används inom tandvård för särskilda grupper till intygshantering, ekonomi, förhandsbedömningar och munhälsobedömningar.

TEARS ersätter de tidigare IT-stöden T99 och BETV.

Utse klinkkontakt

Varje klinik ska ha en klinikkontakt med behörighet och ansvar att kontrollera, uppdatera eller lägga till era användaruppgifter.

Behörigheten delas ut av tandvård särskilda grupper. Vänligen kontakta oss på telefonnummer 010-831 43 71 med namn och personnummer på klinikkontakten.

Manualer och länkar till TEARS

Länk

tearsportal.regionvarmland.se

Manualer

Observera!

När en medarbetare slutar i er verksamhet måste ni, innan personen sätts som passiv, föra över de intyg som personen ansvarar för till en annan medarbetare. Annars fortsätter intygen fortsätta att vara kopplade till den person som slutat.

Vid funderingar ta kontakt med oss på Tandvård särskilda grupper.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats