Till startsidan

Nödvändig tandvård för personer med ett stort omvårdnadsbehov

Man kan få nödvändig tandvård (N-tandvård) om man har ett stort och långvarigt behov av hjälp med personlig omvårdnad eller omfattas av LSS (lagen om särskilt stöd och service) och har beslut om insats för särskilt stöd och service via LSS. Man kan också ha motsvarande insatser via socialtjänst eller anhöriga eller personlig assistans via Försäkringskassan.

Vad innebär tandvårdsstödet?

Munhälsobedömning i hemmet

En tandhygienist från Folktandvården gör en allmän bedömning av munhälsan. Tandhygienisten ger råd och anvisningar om den dagliga skötseln av tänderna. Man väljer själv om man vill ha ett besök i hemmet. Besöket görs en gång om året och är alltid gratis. Tandhygienisten hör av sig när det är dags.

Behandling på tandklinik

Man kan välja att gå till privat tandläkare eller folktandvården. I vissa fall måste en behandlingsplan skickas till Region Värmland innan tandbehandlingen startar.

Vem vänder man sig till om man vill få en bedömning av möjligheten att få N-tandvård?

Den som bor i

  • särskilt boende, vänder sig till boendets enhetschef.
  • gruppboende, vänder sig till boendets enhetschef.
  • det egna hemmet och har hemtjänst, vänder sig till biståndshandläggaren eller hemtjänstens enhetschef.
  • det egna hemmet med hjälp av anhöriga, vänder sig till Region Värmland, Tandvård särskilda grupper.

Den som har

  • LSS-insatser, vänder sig till LSS-handläggaren.
  • personlig assistans, uppvisar aktuellt beslut från Försäkringskassan.
  • har haft kontakt med en habilitering, vänder sig till habiliteringens kurator.
  • psykisk sjukdom, vänder sig till läkare eller sjuksköterska på psykiatrisk mottagning.

Tandvårdskort N-tandvård

Om man uppfyller kraven för att få tandvårdsstöd får man ett tandvårdskort från Region Värmland. Tandvårdskortet ska visas upp på tandkliniken. Tandläkaren kan berätta mera om vad som ingår i tandvårdsstödet.

Utbildning för utfärdare av tandvårdsintyg

Utbildning för dig som ska utfärda underlag för Tanvårdskort Nödvändig Tandvård, så kallad N-tandvård.

Utfärdare av tandvårdsintyg (grade.se)

Om du arbetar utanför Region Värmlands organisation måste du skapa ett konto, för att kunna utföra utbildningen.

Utfärdare av tandvårdsintyg - Extern (grade.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?