Till startsidan
Start /Kundservice /Förseningsersättning

Förseningsersättning

Om du blir mer än 20 minuter försenad eller om avgången ställs in ersätter vi dig via vår förseningsersättning. Här nedan kan du läsa mer om hur mycket vi ersätter dig med, på vilket sätt du kan få din ersättning och hur du gör om du valt att resa på annat sätt än med oss.

Detta gäller för dig som åker med Värmlandstrafiks biljetter på våra bussar, tåg och anropsstyrda trafik i Värmlands län och som i samband med det råkar ut för en försening. Båtbusstrafiken omfattas inte av förseningsersättningen.

Kontakta oss med din reklamation så fort som möjligt, dock senast inom två månader efter händelsen. Det gör du enklast genom att fylla i formuläret för förseningsersättning: Fyll i formuläret för förseningsersättning (extern webbplats).

Har du rest med Resplusbiljett? I så fall anmäler du din försening via Resplus förseningsersättningsformulär (extern webbplats). Här finns mer information om vad som gäller för Resplusbiljetter.

Du som blivit försenad när du rest med servicetrafik (färdtjänst eller sjukresa); här hittar du formuläret (extern webbplats).

Frågor och svar om förseningsersättning

Du som resenär har rätt till 50 procent av biljettpriset vid en försening om 20–39 minuter, 75 procent av biljettpriset vid en försening på 40–59 minuter och 100 procent av biljettpriset vid en försening på 60 minuter. Vid resa på periodbiljett baseras ersättningen på pris för enkelbiljett för vuxen oavsett vilken ålder du har.

Ersättningen utgår i form av reskassa direkt överförd till ditt resekort eller insättning på ditt bankkonto.

Vid en försening som riskerar överstiga 20 minuter har du rätt att själv välja ett alternativt färdsätt (exempelvis taxi eller egen bil). Du hanterar själv taxibeställningen.

För att kunna handlägga ärendet behöver vi kvitto för taxiresan alternativt uppgift om antal körda kilometer med egen bil. Vi följer snabbaste körväg som tas fram via Google Maps och ersätter enligt Skatteverkets nivåer för milersättning, för närvarande 25 kr/mil. Du blir ersatt tur- och retur för den sträcka som körs med bil.

Maximalt belopp som vi ersätter för utlägg för taxi eller egen bil är 1/40 av prisbasbeloppet, för närvarande 1 433 kr. Vi ersätter bara transportkostnaden, dricks ersätts till exempel inte. Du kan alltså inte få ersättning för både biljettens pris och milersättning eller biljettens pris och taxiersättning.

Vi betalar inte ut ersättning för följdkostnader, exempelvis för att du missar ett viktigt möte, en långväga resa eller går miste om arbetsinkomst. Reglerna om vad du kan få ersättning för när du reser finns i lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953).

Vid långvariga trafikstörningar tar vi fram tillfälliga tidtabeller som vi informerar om. Om den tillfälliga tidtabellen publicerats minst tre dygn innan gäller förseningsersättningen utifrån den.

Förseningsersättning gäller inte vid planerade förändringar i trafiken som Värmlandstrafik i god tid, minst tre dygn innan påbörjad resa, har informerat om via våra ordinarie kanaler.

Kontakta oss med din reklamation så fort som möjligt, dock senast inom två månader efter händelsen. Det gör du enklast genom formuläret Förseningsersättning på vår webbplats. Det går också bra att ringa, skicka e-post eller brev till vår kundservice. Alla synpunkter registreras.

Vi accepterar även senare klagomål om de sker inom skälig tid efter resan. Du måste dock ha en giltig ursäkt för att inte lämna in ett klagomål inom två månader, till exempel sjukdom eller liknande.

Du har sedan två år på dig att begära ersättning efter att du har lämnat in ett klagomål på resan. Om du begär ersättning för en försening måste du ange det fullständiga ersättningskravet vid ett och samma tillfälle. Du kan alltså inte komplettera din begäran senare.

Alla ersättningskrav prövas och avgörs av Värmlandstrafik.

Om du är missnöjd med hur Värmlandstrafik har bedömt din begäran om ersättning, så kan du begära omprövning av beslutet. Begäran ska göras skriftligt och ska innehålla skälen för omprövningsbegäran och kundärendenumret som berörs. Begäran ska ha kommit in till vår kundservice inom tre veckor från det att du fått besked i ersättningsärendet.

Värmlandstrafik ingår i Region Värmland, som är personuppgiftsansvarig. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning, läs mer här.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?