Till startsidan

Sjukresor

En sjukresa är en resa till och från sjukvården och tandvården. Du kan resa med Värmlandstrafik till vården på flera olika sätt. Med våra bussar och tåg i den allmänna kollektivtrafiken, med servicelinjer eller med specialanpassade fordon och taxi. Här kan du läsa mer om de olika alternativen.

Boka sjukresa

När du beställer din sjukresa hjälper vi dig att boka den resa som passar dig bäst. Ring och beställ via vår beställningscentral:
0771- 32 32 00, knappval 1.

Se beställningscentralen öppettider här.

Boka planerat vårdbesök

Vid planerade vårdbesök ska sjukresan bokas senast klockan 12 vardagen före, via Värmlandstrafiks beställningscentral. Har du ditt vårdbesök på en måndag behöver du alltså boka din resa på fredag veckan innan. På helger går det endast att boka direktresor till exempelvis akuten eller jourmottagningar.

Sjukresa från vårdbesök kan beställas samma dag.

Du får vara beredd på att anpassa tiden för din avresa med upp till 90 minuter, eftersom din resa samordnas med övriga resenärer.

Direktresa

Sjukresor till akuta vårdbesök kan beställas dygnet runt alla dagar.

Avbokning

Det är viktig att du så snart som möjligt kontaktar Värmlandstrafiks beställningscentral och avbokar om du av någon anledning inte ska resa.

Sjukresa med buss och tåg

Det är kostnadsfritt att göra din sjukresa med Värmlandstrafiks allmänna kollektivtrafik och en sjukresa ska också i första hand göras med buss och tåg. Alla våra bussar och tåg tillgänglighetsanpassade för resenärer med funktionsnedsättning av syn, hörsel och rörelse.

Kan du planera och genomföra din resa på egen hand bokar du enkelt en kostnadsfri vårdbiljett till Värmlandstrafiks app. Om du har behov av extra trygghet inför eller under din resa med regiontrafiken kan du ringa till vår beställningscentral för att boka din kollektivtrafikresa.

Ansök om kostnadsfri vårdbiljett( frisjukresa.varmlandstrafik.se)

Mer om kostnadsfri sjukresa med kollektivtrafik

Hjälp med byte i Karlstad

När du reser delar av din resa till Centralsjukhuset i Karlstad med buss eller tåg kan en trafikvärd ta emot dig i Karlstad. Den vet om att du kommer med buss eller tåg och hjälper dig vidare till det fordon som redan är bokat för din vidare resa till sjukhuset. Du behöver meddela att du behöver den hjälpen när du bokar resan.

Hjälp att ta dig till hållplatsen

Om du inte klarar att ta dig från hemmet till hållplatsen får du, om det finns medicinskt behov, ett anslutningsfordon till och från bussen eller tåget. När vi bokar in dig på ett tåg eller buss kan vi följa hela din resa tills du är framme på din slutdestination i våra trafikövervakningssystem.

Gul servicelinjebuss parkerad. Föraren hjälper en man och en kvinna av bussen.

Sjukresa med servicelinjerna

Du kan också resa till ditt vårdbesök med våra servicelinjer. Dessa linjer kör mellan sjukhus, ett antal vårdcentraler samt buss- och tågstationer runt om i Värmland. Servicelinjerna trafikeras med minibussar som är helt anpassade för resenärer med funktionsnedsättning. Precis som våra ordinarie buss- och tåglinjer har servicelinjerna en fast tidtabell. Du bokar din plats genom att ringa vår beställningscentral.

Läs mer om servicelinjerna här

Servicelinjen Karlstad-Örebro-Uppsala

Region Värmland kör sjuktransporter till Uppsala och Örebro (linje 960 och 961) i egen regi, med våra stora servicelinjebussar. Bussarna är utrustade i ett samarbete med ambulanssjukvården, som också bemannar bussarna med sjukvårdspersonal. Ombord finns sjukvårdsutrustning, syrgas, specialliftar för bår och rullstol samt en toalett. Det finns plats för 18 sittande i främre delen av bussen och den bakre delen är vårdutrymme med plats för liggande transport samt sittande i rullstolar.

Servicelinjen, som går enligt tidtabell till sjukhusen i Karlstad, Karlskoga, Örebro, Västerås och Uppsala, är öppen för dig som är remitterad till vård utanför länet (ej valfrihetsremiss).
Tidtabeller och bokningsinformation hittar du här

Servicetrafikförare hjälper kvinna ombord på ett specialanpassat servicefordon

Sjukresa med våra specialanpassade fordon

Har du ett färdtjänsttillstånd och ska göra en sjukresa gör du oftast resan med ett av våra servicetrafikfordon, som är personbilar eller tillgänglighetsanpassade minibussar. Du reser då tillsammans med andra som ska till eller från ett vårdbesök. Vi hämtar dig på din hemadress och föraren hjälper dig under hela resan fram till vårdcentralen eller sjukhuset.

Resa med ledsagare

Om du har beviljats att ta med ledsagare i ditt färdtjänsttillstånd eller sjukresetillstånd får denna person resa med utan extra kostnad oavsett hur du reser.

Om hela, eller delar av resan, görs med Värmlandstrafiks allmänna buss- och tågtrafik får du ta med en medresenär utan extra kostnad. Detta gäller även dig som inte har beviljats ledsagare i ditt färdtjänsttillstånd eller sjukresetillstånd.

Så betalar du för din resa

Har du ringt och bokat din sjukresa med servicetrafiken, den ordinarie buss- eller tågtrafiken eller med servicelinjerna får du en faktura på egenavgiften hemskickad. Har du rest med en kostnadsfri vårdbiljett i Värmlandstrafiks app får du ingen faktura utan resan är betald och klar. Vill du veta mer om de olika egenavgifterna kan du besöka 1177.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?