Start / Kristinehamn / Våra utbildningar / Att skriva för spel distans

Att skriva för spel distans – en introduktion

Välkommen till vår distanskurs på deltid där spelkultur och narrativt skrivande står i fokus!

En illustrerad bild av en fantasivärld där en person går mot en grönlysande port. 

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av konsten att berätta en historia genom text och vill utforska det narrativa skrivandets tillämpning inom spelkulturen. Inga förkunskaper krävs, bara en passion för att skapa berättelser som kan komma till liv genom spel.

En kreativ distanskurs för att skriva

Kursen är helt på distans utan schemalagda lektioner eller närträffar. Du planerar din egen arbetstid.

Mål med kursen

  • Utforska tekniker för att hitta och utveckla idéer samt sin kreativa process.
  • Få insikt i och introduktion till grunderna i hur narrativt skrivande tillämpas inom analog och digital spelkultur.
  • Testa praktiska verktyg och metoder för att utveckla sitt narrativa och interaktiva berättande.

Idéutveckling och kreativ process

Allting börjar med en idé. I kursen kommer du att få möta tekniker som kan användas för att generera och utveckla berättelseidéer. Det kan också hjälpa dig att hantera den kreativa processens utmaningar.


Narrativt skrivande i spelens värld

Det narrativa skrivandet, att berätta en historia genom text, innebär att skapa och gestalta en följd av händelser, vanligtvis med fokus på karaktärer, platser, konflikter och utveckling över tid. Narrativt skrivande strävar ofta efter att väva samman olika element som karaktärsutveckling, miljöbeskrivning, dialog och handling för att skapa en enhetlig och engagerande berättelse. Inom skrivande för spel är narrativt skrivande särskilt viktigt eftersom det inte bara handlar om att skapa en berättelse, utan också att skapa en interaktiv upplevelse.
Kursens innehåll är en introduktion för dig som vill utforska det narrativa skrivandets tillämpning inom spelkulturen.
Under kursens gång kommer vi bland annat att behandla teman som; grunderna i den narrativa strukturens roll i spel, hur tematik och spelmekanik kan samspela för en rikare spelupplevelse samt interaktivt berättande får både analoga och digitala spel.

Individuell fördjupning

Mot kursens slut får du som deltagare möjlighet att självständigt med handledning ägna dig åt ett eget projekt kopplat till kursens innehåll. Den kan till exempel vara en kort berättelse, dialogsektion eller spelkoncept som integrerar narrativt skrivande på ett meningsfullt sätt.

Antagningsvillkor

Du behöver ha YH-behörighet, vilket motsvarar en 3-årig gymnasieutbildning mot minst yrkeshögskola eller motsvarande. Saknar du detta kan du komplettera med annan erfarenhet eller arbetsprov. Har du YH-behörighet är det alltså inte ett krav att bifoga ett arbetsprov om du inte tror att detta förbättrar din ansökan.

I din ansökan ska du även bifoga ett personligt brev. Tänk på att det du redogör för i brevet ska vara relevant för kursen du söker.
I ditt brev ska det framgå:

  • Vem du är och vad du gjort innan.
  • Varför du vill gå kursen.
  • Din tidigare erfarenhet av narrativt skrivande (meriterande men inte ett krav).
  • Dina intressen. Vi lägger stor vikt vid detta, så det är bra om det framgår om du är intresserad av spelkultur, narrativt skrivande, fantastik eller liknande.

Utbildningsort: Kristinehamn
Längd: 10 veckor
Studietakt: 50 % helt på distans
Kursstart: 8 april 2024
Studiestödsnivå: Gymnasienivå
Internat: Nej
Kursavgift: 500 kr

Sista ansökningsdag: 17 mars 2024

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?