Start / Kristinehamn / Våra utbildningar / Skapa världar

Skapa världar

Hogwarts, Star Wars, Alice i underlandet, Forgotten Realms, Azeroth från World of Warcraft... listan kan bli lång. Den här kursen ger dig möjlighet att utveckla din förståelse kring hur fiktiva världar skapas och fungerar, samt hur det är att arbeta målinriktat med kreativa processer.

man och kvinna i skogen

Worldbuilding

Den här kursen vänder sig till dig som vill utveckla ditt intresse inom spelkultur och worldbuilding. Under kursens gång får du tillgång till verktyg och tips som kan användas i ditt eget världsskapande. Verktygen kan hjälpa till att skapa fiktiva världar som upplevs verkliga och som ger åskådaren en spännande upplevelse. Verktygen kan användas för att skapa världar inom olika genrer, bland annat Fantasy och Sci-fi.

Under utbildningens gång kommer du att få möta sakkunniga föreläsare, författare, delta i studiebesök och studieresor.

Undervisningen varvas med personlig handledning från personal och återkoppling från kurskamrater och arbetet sker både individuellt med egna projekt och i grupp.

Fyra kursdeltagare i klassrum

Nördkultur – ett växande fenomen

Science fiction, fantasy, rollspel, lajv och cosplay. Nördkulturen innehåller mycket och är här för att stanna. Den här kursen erbjuder ett smörgåsbord av olika delar för att du ska kunna hitta ditt eget berättande uttryck och skapa en egen värld. 

Utbildningens innehåll

Fiktiva världar - en översikt

Undervisningen utgår från skapade fiktiva världar som används i spel, film, serier och böcker inom både fantasy och science fiction. Genom att ta del av andras världsskapande har du möjlighet att skapa dig en överblick samt få inspiration till din egna fiktiva värld.

Worldbuilding / Världsskapande

Utöver möjligheten att samla på dig verktyg och tips för världsskapande erbjuds du även att skapa en egen fiktiv värld med hjälp av plattformen World Anvil. Världen du skapar blir grunden för de uppdrag, övningar och projekt som du tilldelas under utbildningen. Du har även tillgång till din värld efter utbildningen om du önskar. Återkoppling av lärare och kurskamrater sker kontinuerligt, och även en fortlöpande handledning av personal om så önskas.

Läs mer om hur vi använder World Anvil (blog.wordanvil.com)

Skrivande

Arbete med skiftande aspekter av skrivande, med ingång till den aktuella genre som tas upp, kommer att återkommande presenteras. Du har möjlighet att skriva egna texter, arbeta med att vara en konstruktivt kritisk läsare och analysera verk i samband med pågående konstart. Blandad litteratur inom bland annat fantasy och sci-fi presenteras kontinuerligt under utbildningen, vilka kan användas för inspiration till ditt eget världsskapande samt visa exempel på olika sätt att skriva.

Spelkultur och jag

Under kursens gång är det planerat att prova på en rad olika uttryck inom spelkultur, Exempelvis rollspel, lajv, figurspel, brädspel och kortspel.

Du har även möjlighet att tillskansa dig verktyg som kan användas för att fördjupa din upplevelse och utveckla ditt spelande i den riktning man vill.

Spelkultur och arrangemang

Du ges möjlighet att vara med och arrangera samt att delta på både mindre och större event för externa aktörer inom spelkultur. Det kan exempelvis vara att arrangera ett mindre lajv för skolor eller genomföra workshops på ett större konvent. Du erbjuds även få lära dig om entreprenörskap kopplat till spelkultur.

Praktiskt skapande

De visioner du har kring världsskapande och spelkultur ges här tillfälle att omsättas i praktisk handling. Du får möjlighet att skapa alster kopplat till din värld och/eller spelkultur. Vilka former till praktiskt skapande som presenteras beror på aktuellt utbud samt kursdeltagares tidigare erfarenheter och kunskaper.

Individuell fördjupning och projekt

Det kommer under kursen finnas utrymme för dig att fördjupa dig inom en eller flera enskilda delar av världsskapande, skrivande och spelkultur. Med stöd av handledning och återkoppling kommer du att ta fram en projektplan och arbeta med ett eget projekt relaterat till det övriga kursinnehållet.

Nördifierad friskvård

Vi varvar traditionella idrottslektioner med att försöka hitta mer nördifierade sätt att röra på sig och ha roligt tillsammans, bland annat HEMA, Quidditch och mycket annat.

Antagningskriterierna till kursen är följande:

  • 3 årig gymnasieutbildning mot yrkeshögskola eller motsvarande. Validering av arbetslivserfarenhet är möjlig.

Ansök här

Skapa världar

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100 procent

Kurslängd: 1 år

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå

Internat: Ja

Sista ansökningsdag: 15 april

Kursstart: augusti 2022

Avgift: 2 100 kr/termin, i det ingår serviceavgift, resor och studiematerial.

Sena ansökningar behandlas i mån av plats.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen