Start / Ingesund / Våra utbildningar / Allmän kurs och andra förberedande kurser / Allmän kurs - svenska som andra språk, gymnasiet

Allmän kurs - svenska som andraspråk, gymnasiet

Allmän kurs - Svenska som andraspråk på gymnasienivå vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska och som saknar gymnasieutbildning. Du kan läsa in behörigheter för att studera vidare på yrkeshögskola eller universitet.

Utbildningsort: Ingesund, Arvika

Kurstyp: Allmän kurs

Längd: 1-3 år

Studietakt: 100 procent

Start: Augusti

Sista ansökningsdag: 15 april. Vi tar emot sena ansökningar i mån av plats.

Internat: Ja

Antagning: Du kallas till en intervjudag.

Du kan läsa ämnen på både grund- och gymnasienivå, beroende på vilka kurser du är klar med på grundskolenivå. Om du behöver läsa in hela gymnasiet kan du gå Allmän kurs i tre år eller längre. Har du vissa behörigheter från gymnasiet läser du kortare tid. Du läser då 1-3 år beroende på hur många kurser du har med dig sen tidigare.

Flera universitetsutbildningar kräver även särskilda behörigheter i vissa ämnen, som du för det mesta kan läsa på folkhögskola.

Kursen erbjuder dig ett arbetssätt som utgår från dina behov. Vi vill också inspirera dig att ta större del i det svenska samhället. Gruppen är viktig och folkhögskolans idé är att lärandet sker tillsammans med andra. Samtal, diskussioner och samvaro är viktiga delar. Studieresor, friluftsdagar och temadagar tillsammans med andra kurser på skolan ingår också i schemat.

I kursen ingår även yrkesorientering med teoretiska och praktiska inslag i form av arbetslivskunskap, studiebesök och arbetsplatsförlagd praktik.

Du kommer att få extra hjälp med det svenska språket i de olika ämnena du läser. Du kan också få hjälp med studiestruktur, få stöd i matematik med mera. Vi har hög lärartäthet och små undervisningsgrupper för att du ska få all den hjälp du behöver.

Ansökan och antagning

Vi har ambitionen att skapa en dynamisk grupp utifrån olika personligheter med en jämn fördelning av kön, etnisk bakgrund och ålder.

Ansökan sker i två steg

  1. Du skall först skicka in skolans ansökningsblankett inklusive personbevis, betygsdokument och arbetsintyg.
  2. Därefter kontaktar vi dig för att boka in ett intervjutillfälle. Under intervjun får du prata med en eller flera lärare och berätta mer om dig själv. Vi kommer även att göra ett kortare test i svenska. Detta gör vi för att se att du har nog med språkkunskaper för att förstå undervisningen.

När vi genomfört alla intervjuer kommer du att få besked om du blir antagen, reserv eller ej antagen.

Ansök här

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?