Start / Kyrkerud / Om skolan

Projekt och samarbeten

Kyrkeruds folkhögskola arbetar med olika projekt, både som drivande part och i samverkan med andra. Syftet är att utveckla regionen.

Som en del av Region Värmland har vi i uppdrag att verka för hållbar tillväxt och utveckling. Skolan är en resurs för att höja den samlade utbildningsnivån i regionen, för att bidra till kompetensförsörjning och kompetensmatchning, ökad jämställdhet och mångfald, kreativ kultur och en förbättrad hälsa. Du kan läsa mer om våra pågående projekt och uppdragsutbildningar via flikarna nedan.

Kyrkeruds folkhögskola i Säffle!

Kyrkeruds folkhögskola startade under hösten 2017 en filial i Säffle. Vi finns i ”Ungdomen Hus” lokaler på Skolgatan 3 och vårt kursutbud är; Allmän kurs- på grund- och gymnasienivå samt Allmän kurs - språkår, ett förberedande år på grundnivå, Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) och Etableringskurs. Mer information finns under ”Våra utbildningar”.

Kommungemensam samhällsorientering i Värmland

Sedan december 2010 har alla kommuner ett lagstadgat ansvar att ge nyanlända flyktingar 60 timmars samhällsorientering på deras modersmål. Lagen syftar till att nyanlända snabbare ska komma in i det svenska samhället och få egen försörjning.

Region Värmlands folkhögskolor samordnar och utför samhällsorientering via en gemensam samordningsfunktion som är ett resultat av projektet, Samhällsinformation Regional samverkansmodell steg 2, som pågått sedan 2013. Projektet har övergått i en permanent verksamhet på uppdrag av 10 samverkande kommuner i Värmland. Syftet är att nyanlända, oavsett vilken Värmländsk kommun man är bosatt i eller vilket språk man talar, ska erbjudas en likvärdig kvalitativ samhällsorientering.

Samhällsorienteringen ska ge deltagarna grundläggande förståelse för det svenska samhället. Målet ska vara att deltagarna får kunskap om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, den enskildes rättigheter och skyldigheter, hur samhället är organiserat, samt praktiskt vardagsliv.

Varje kommun anmäler deltagare till samhällsorientering. Samordningsfunktionen ansvarar för anställning av samhällskommunikatör, planering och löpande kursverksamhet.

Uppdragsutbildningar

I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder vi Studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF) och Etableringskurser.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?